Dnes je 15.4.2021, svátek má Anastázie a zítra Irena, Bernadeta
Menu

Školní muzeum v Tuklatech

Téměř tří set letou historii školství v Tuklatech dokumentuje nově otevřené muzeum v Tuklatech u Českého Brodu. Muzeum bylo otevřeno v sobotu 8. 9. 2018 při Dni evropského kulturního dědictví.

Malé muzeum je umístěno v bývalé faře v Tuklatech. Jeho unikátnost spočívá právě v tom, že je vybaveno exponáty z místní školy nebo od místních obyvatel. Časová osa podél celého muzea provede návštěvníka celou dobou od r. 1730, kdy byla škola založená. Časová osa je doplněná o fotografie školních kronik, která se v Tuklatech vede již od r. 1855.

Největší část exponátů pochází ze školní půdy, kterou bylo nutno před rekonstrukcí v loňském roce vyklidit: staré školní lavice, socialistický školní řád nebo skříň učitele z r. 1920. Nově vzniklý učitelský stupínek bude sloužit i jako podium pro besedy nebo loutková a jiná malá divadelní představení. 

Historie naší školy se začíná odvíjet v době vlády Marie Terezie Savojské na jejím škvoreckém panství. Tato kněžna předběhla o celou generaci svou jmenovkyni Marii Terezii Habsburskou péčí o své poddané, včetně zakládání škol. Tuklatská škola byla jednou z prvních na českobrodsku.

Muzeum otevřely dvě z nejstarších žaček, které do místní školy chodily, Jana Kamarytová (81) a Ludmila Vrbová (91). Otevření muzea se zúčastnili také účastníci zájezdu českobrodského informačního střediska po památkách západně od Českého Brodu s regionálním historikem Janem Psotou, který věnoval muzeu originální knihy jednoho z tuklatských učitelů. Lze konstatovat, že v Tuklatech zastavil první turistický autobus (aniž by měl poruchu).

Muzeum bude přístupno v úředních hodinách Obecního úřadu nebo po domluvě s Obecním úřadem Tuklaty. Přijeďte se podívat!

Popis

Podél celého muzea je umístěná časová osa s fotografiemi školní kroniky (dnes uložené v SOA Kolín), informuje o počtu žáků a jménu ředitele školy. 

 

Na stupínku je učitelský stůl s figurínou kantora s rákoskou. Za ním jsou fotografie prezidentů. Fotografie J.V. Stalina není zde umístěna omylem. V r. 1945 byla umístěna ve třídě spolu s portrétem Eduarda Beneše. Zajímavostí je, že pod Stalinovou fotografií byl v rámu portrét T.G. Masaryka, dnes umístěného už v samostatném rámu.

 

Ve skříni s rozvrhem hodin a poznámkami datovanými od r. 1911 jsou uloženy původní školní knihy, sešity darované ředitelkou školy, ale také sady azbuky či nálezy z doby kamenné, které nosili tuklatští rolníci panu řídícímu, když je při obdělávání svých polí našli.

 

Vybavení třídy by nebylo úplné bez tabule i počítadel.

 

 

  1. část (1730-1900)

V roce 1730 zakoupila vévodkyně Marie Terezie Savojská grunt č.p.14 od Jiřího Doubravy a nechala jej upravit pro potřeby výuky. V Roce 1760 tato budova shořela a na jejím místě byla vystavena nová, která sloužila až do r. 2017.

Informační tabule představuje osobnost Marie Terezie Savojské, zakladatelky tuklatské školy

 

  1. část (1900-1945)

Školní lavice a tabule umístěné kolem kachlových kamen a také nápisy uvozují, jak vypadala tuklatská třída v této době. Popis třídy známe díky knize F. Sála o školství na českobrodsku a černokostelecku z r. 1901. Ve třídě také bylo umístěno Komenského mravoučné desatero, jehož pravidla jsou stále více než aktuální. Jsou zde školní zprávy (vysvědčení) a školní fotografie. Na vysvědčeních věnujte pozornost škále hodnocení na zadní straně.

  1. část (1945-2018)

Vedle školních lavic z tohoto období je tato část muzea vybavena školním řádem a nástěnkou, která nesměla v žádné třídě chybět. Školní řád dbá mravnosti žáka socialistické společnosti.

Vedlejší info tabule se věnuje rekonstrukci školy v roce 2017.