Dnes je 8.7.2020, svátek má Nora a zítra Drahoslava
Menu

Zprávy ze zastupitelstva

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

V úterý 17. 12. 2019 se konalo poslední zastupitelstvo obce Tuklaty v tomto roce. Vybírám jen 2 nejdůležitější body:

Byl schválen rozpočet na rok 2020

Celkové příjmy v Kč          22 730 000,

Celkové výdaje v Kč          27 302 100,-

rozdíl v Kč                             4 572 100,

Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek bude uhrazen z finančních prostředků z roku 2019, které máme na bankovních účtech. Schodek vznikl z důvodu výstavby a rekonstrukce chodníků v obci. Chodníky budou hrazeny zhruba napůl z dotace a z našich ušetřených finančních prostředků.

Obec vždy podporovala a bude podporovat všechny spolky v obci. Je strašně fajn, že tu s námi žijí lidé, kteří jsou ochotni ve svém volném čase a zdarma něco udělat pro občany našich vesnic. O tom ten život v obci je.  Většinou se všichni známe a potkáváme se i na těchto akcích. Děkuji členům všech našich spolků – rybářům, hasičům, myslivcům, členům Čechie a Kulturního sdružení.

Finanční podpora spolků v roce 2020:

Rybáři Tuklat a Tlustovous          57 000,-

Čechie Tuklaty                                  416 800,-

Myslivecký spolek                           30 000,-

Kulturní sdružení TT                       33 000,-

Jednotka SDH                                   612 000,-

V příštím roce budeme opět žádat o dotace na výstavbu hasičárny, proto v rozpočtu Jednotky Sboru dobrovolných hasičů jsou finanční prostředky (cca 300 000 Kč) na projektovou dokumentaci.

Hned na začátku roku 2020 budou členové Mysliveckého spolku pokračovat ve výstavbě a údržbě biokoridorů a políček pro zvěř a založení a obnově mokřadů, obec má v rozpočtu v údržbě veřejné zeleně připraveno 140 000 Kč. Členové rybářského spolku mají naplánované vybudování elektrické přípojky na čeření vody, která je velmi důležitá v letních měsících. Na tuto přípojku má obec v rozpočtu připravenou částku 49 500 Kč. Na veřejné akce, které budou pořádány v následujícím roce nejen pro členy spolků, ale i pro ostatní občany obce jsou v rozpočtu připraveny další finanční prostředky.

Více o rozpočtu na webových stránkách obce https://tuklaty.cz/wp-content/uploads/2019/12/Rozpocet-pro-rok-2020-1.pdf

Dalším důležitým bodem v posledním zastupitelstvu je zvýšení poplatku za komunální odpad. Tomuto zvýšení jsme se nemohli vyhnout, svozová firma ohlásila pro rok 2020 navýšení cen za svoz všech odpadů – komunální, tříděný, velkoobjemový i nebezpečný o 10%.

Více informací najdete na https://tuklaty.cz/obecne-zavazna-vyhlaska-obce-tuklaty-c-4-2019-o-poplatku-za-komunalni-odpad/

Monika Petrisková