Dnes je 18.1.2021, svátek má Vladislav a zítra Doubravka
Menu

Život v obci

Informační zpravodaj PID č. 18/2020

Info_PID_2020-18
Název: Info_PID_2020-18
Velikost: 458 KB

Informace o omezení autobusových linek

S ohledem na vyhlášení restriktivních opatření ze strany Vlády ČR z důvodu šíření nemoci COVID – 19 s platností od 14. 10. 2020 došlo k uzavření škol. V návaznosti na tuto skutečnost rozhodl Krizový štáb Středočeského kraje o prodloužení omezení jízdy školních spojů na období od 19. do 30. 10. 2020. V praxi to tedy znamená, že u spojů, které jsou ve stávajících jízdních řádech opatřeny poznámkou o omezení jízdy ve dnech 29. a 30. 10.2020 bude tato poznámka upravena a omezení jízdy těchto spojů bude rozšířeno na období 19. – 30. 10. 2020 (z linek v mé správě se toto opatření týká linek 423, 426, 435, 491, 652, 659 a 660). Na základě rozhodnutí naší partnerské organizace IDSK nebudou na zastávkách převěšeny jízdní řády a tato informace bude zveřejněna na našich internetových stránkách www.pid.cz, kde jsou zveřejněny i aktuální jízdní řády v elektronické podobě. Na ostatních linkách k žádnému omezení nedochází.

 

Informační zpravodaj PID č. 17/2020

Info_PID_2020-17
Název: Info_PID_2020-17
Velikost: 649 KB

Omezení úředních hodin od 12. 10. 2020

Z důvodu nařízení vlády se mění od pondělí 12.10. 2020 po dobu nouzového stavu úřední hodiny všech úřadů.

Monika Kotková a Markéta Zmrzlíková budou k dispozici na obecním úřadě takto:

každé pondělí 8.-11. hod.  a 12. -14. hod.  a každou středu 12.  – 17. hodina.

Žádáme občany, aby si své záležitosti vyřizovali na úřadě obce osobně je v nejnutnějších případech a v maximální míře využili konzultace po telefonu, případně elektronickou cestou.

Děkujeme

 

Omezení sportovních, kulturních a společenských akcí, činnosti úřadů a škol

Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, se omezuje nebo úplně zakazuje sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezuje se i činnost úřadů, škol i otevírací doba restaurací. Rodičům, kteří z důvodu uzavření školy či karantény dítěte musí zůstat doma, navrhuje vláda mimořádné podmínky ošetřovného.

Od půlnoci 9. října se nově zakazuje provoz heren, provoz a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol), provoz umělých koupališť a veškerých wellness zařízení, pokud se nejedná o zdravotní služby a také návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.

K dalšímu omezení dochází i u restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení a také diskoték či klubů, které musejí s výjimkou výdejních okének nově zavřít už ve 20 hodin a k jednomu stolu nesmějí pustit více než čtyři osoby. V těchto zařízeních je nově zakázána produkce živé hudby a tance. Ve foodcourtech mohou sedět u jednoho stolku pouze dva lidé a nikde nesmí být k dispozici veřejné bezdrátové připojení k internetu. Do nákupních center a dalších provozoven je možné vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí.

Divadla, kina a organizované sportovní akce za stávajících podmínek fungují až do nedělní půlnoci. Od pondělí se ale na ně vztahuje druhá, přísnější vlna opatření, která platí 14 dnů. Během tohoto období jsou zrušeny všechny kulturní, sportovní a společenské akce, bohoslužby, taneční či spolkové akce, a to jak amatérské, tak profesionální, pokud se na nich sejde více než deset osob uvnitř či dvacet osob venku, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Zákaz se nevztahuje pouze na zaměstnance, podnikatele, schůze, zasedání a podobné zákonem vymezené činnosti. Nesmí se pořádat ani žádné poutě, kongresy či veletrhy. Omezení se týká i svateb či pohřbů a následných hostin (30 osob), a na maximálně 500 osob se omezuje i shromažďovací právo, přičemž účastníci těchto akcí se mohou pohybovat v maximálně dvacetičlenných skupinkách udržujících alespoň dvoumetrové rozestupy a musí mít ochranné prostředky dýchacích cest.

K omezení dochází i v oblasti školství. Od pondělí 12. října je zakázána přítomnost studentů na vysokých školách s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů. S výjimkou povinné školní docházky, praktického vyučování a praktické přípravy a výuky škol při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, při Ministerstvu spravedlnosti a praktických škol jednoletých a dvouletých bude zakázána i výuka na středních a vyšších odborných školách a konzervatořích. Žáci druhého stupně základních škol se rozdělí na dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů. S výjimkou individuální výuky je zakázán i provoz základních uměleckých a jazykových škol a úplný zákaz postihne i střediska volného času a školní kluby.

Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října, protože pak následuje státní svátek 28. října a navazující krátké podzimní prázdniny. Děti tak nepůjdou do školy celý tento týden.

Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu omezila také činnost úřadů a institucí tak, že úřední hodiny pro veřejnost budou po dobu dvou týdnů jen dva dny v týdnu a pět hodin denně, a až na přesně specifikované výjimky zakázala návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče.

Vláda projednala a schválila také návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a novely zákona o nemocenském pojištění, kterým chce upravit podmínky pro poskytování ošetřovného rodičům, jejichž děti zůstaly doma z důvodu uzavření školy či kvůli nařízené karanténě. V návrhu, který chce vláda prosadit Parlamentem urychleně v rámci legislativní nouze, prodlužuje podpůrčí dobu pro poskytování dávky z devíti, respektive šestnácti kalendářních dnů při osamělosti rodiče, na celou dobu uzavření školy nebo její části z důvodu trvání mimořádného opatření. Ošetřovné budou moci pobírat i zaměstnanci pracující na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce.

Tyto změny budou platit během školního roku 2020/2021, skončí tedy 30. června 2021, přičemž ošetřovné nebude vypláceno za dny školních prázdnin, ředitelského volna či při omezení výuky v jednotlivých dnech. Zároveň zákon předpokládá zjednodušení podávání žádostí o přiznání této dávky. Rodiče například nebudou muset dokládat potvrzení školy, že byla uzavřena, postačí jejich čestné prohlášení.

Volby 2020 – 2 kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

V našem volebním obvodu z prvního kola voleb do Senátu Parlamentu ČR nevzešel vítězný kandidát s nadpoloviční většinou hlasů. Do druhého kola voleb postupují dva kandidáti a každý volič hlasuje již jen pro jednoho z nich.
Konají se v pátek 9. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin.
Hlasovací lístky pro druhé kolo se nedistribuují voličům do schránek. Budou k dispozici ve volební místnosti, případně u zvláštní komise pro hlasování (pro voliče v izolaci/karanténě).
Stejně tak jako v prvním kole voleb bude hlasování spojeno s dodržováním hygienických opatření. Členové volební komise budou mít roušky, k dispozici bude dezinfekce a kdo by si z voličů nechal omylem roušku doma, může o ni na místě požádat.
 

Plánovaná odstávka elektřiny

E-Oznameni
Název: E-Oznameni
Velikost: 98 KB

27.10.2020 (07:30 – 17:30) – plánovaná odstávka č. 110060738487

Tuklaty – Tuklaty, okres Kolín

Hlavní

5, 7, 32, 36, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 92, 137, 152, parc. č. 6/1

 

06.11.2020 (07:30 – 15:00) – plánovaná odstávka č. 110060738687

Tuklaty – Tuklaty, okres Kolín

Járy Cimrmana
parc. č. 437/126
Tuklaty
parc. č. 437/123parc. č. 437/124parc. č. 437/125parc. č. 437/127parc. č. 437/128parc. č. 437/129

 

 

Pronájem sálu pro soukromé účely občanům Tuklat a Tlustovous

Seznam neudržovaných silnic oblast Kutná Hora – zimní období 2020-2021

Výstava o historii obce Horoušany

Created with GIMP