Dnes je 25.10.2020, svátek má Beáta a zítra Erik
Menu

Dětské hřiště Tlustovousy

Aktualizace k 1 . 6. 2020

V roce 2020 byla podána přepracovaná  žádost o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2020, dotační titul   – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Dotaci jsme opět nezískali, projektů bylo hodně, bohužel peněz málo. Je snaha vyjednat dodatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu pro financování   náhradních projektů  a jsme tedy zařazeni v náhradnících.

 

Aktualizace k 31. 3. 2019

Díky rodičům je hotový gabionový plot, zasazena tráva, okrasné keře a  květiny mezi gabiony. Obec  zajistila výrobu a osazení  vrat a vrátek. Jsou instalovány herní prvky v hodnotě 150 000 Kč. Na ploše hřiště se nachází pingpongový stůl, na který přispěli rodiče.

V únoru 2019 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019 na doplnění herních prvků pro větší děti. Celková výše žádosti je 507 837 Kč, dotace je 70%. Ke dni 22. 4. zatím nemáme informace, zda jsme dotaci obdrželi.

V rámci slavností ke 100. výročí založení československé republiky byla vysazena uprostřed  hřiště 1 lípa  a v okolí hřiště dalších 6 stromů. Stromy sázeli rodiče a děti z Tlustovous. Na tyto stromy byla uskutečněna sbírka.

Je tu tedy připraveno místo, které by se mohlo stát novou návsí v Tlustovousech.

Žádosti o dotace, které jsme neobdrželi:

Leden 2020 – žádost o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj (program podpora obnovy a rozvoje venkova)

Leden 2019 – žádost o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj (program podpora obnovy a rozvoje venkova)

Leden  2018  –   žádost o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 2.  

Prosinec 2017 – žádost o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj (program podpora obnovy a rozvoje venkova)

Červen 2017  – žádost o dotaci z fondu Nadace ČEZ 

Historie:

Cílem projektu je vytvořit dětské hřiště pro děti všech věkových skupin.  Pro umístění byl zvolen pozemek  č. parc. 5/2 naproti truhlárně (viz. mapa obr.1). Tento pozemek obci darovala MUDr. Marie Mohaplová, Ing. Jan Vojta a Ing. Ondřej Vojta.  Díky nim bude obec moci zřídit dětské hřiště přímo ve středu obce, blízko lokality Na statku a také vytvořit upravenou náves, která zde doposud  chybí.

 

Na pozemku se nyní nachází odhadem 700 t odpadu ve formě hlíny a kamenů, který  bude během srpna 2017 na náklady obce odvezen.  Přilehlá zeď, která je bohužel v desolátním stavu, bude zbourána. 

Rádi bychom, aby zde vzniklo dětské přírodní hřiště z akátového dřeva, o kterém se tvrdí, že vydrží na věky.

Pro nejmenší děti nebude chybět pískoviště, dvě pružinové houpačky a závěsná houpačka se sedákem pro malé i starší děti.

pískoviště

pružinová houpačka

    

Pro ty starší je navržena věž se skluzavkou (s výškou podesty 1 m) s netradičními výstupy vzhůru např. bude možné vyskákat po kůlech nebo vylézt po položeném kmeni, řetězovém žebříku  nebo klasickém dřevěném žebříku.  

 

Nebude chybět ani vahadlová houpačka.

     

Dále je navržena 11 m dlouhá lanová dráha, která se skládá z řetězového mostu, dřevěného mostu, soustavy dvou lan a přechodu přes šikmé kmeny.

Pro nejstarší děti je navržena tzv. slackline. Jedná se o 5-7 m dlouhé lano, natažené mezi dvěma kůly jen několik centimetrů nad zemí, po kterém se chodí. Děti (možná i někteří rodiče) si zde prověří svůj smysl pro rovnováhu a správné držení těla. Dále je pro ty starší  děti navržen bolder na lezení o výšce 2 m ve tvaru písmene L. Nebudou chybět ani lavičky pro odpočinek.

 

slackline

bolder

Hřiště by mělo být oploceno nízkým  gabionovým plotem.

 

V sobotu 4. listopadu 2017 se sešlo asi 10 rodičů, aby začalo se stavbou gabionového plotu kolem budoucího dětského hřiště.

 

Při úklidu pozemku zůstalo na pozemku větší množství kamenů, které by bylo možné pro stavbu gabionů využít. Podle výpočtů by měla být varianta výstavby plotu z gabionů svépomocí levnější, než odvoz kamenů a následné vystavění jiného typu oplocení. Jedná se o nízké gabiony o výšce 1 m, kde nebude třeba zbudovat opěrné sloupy. Plot nebude pevně spojen se zemí.

Navrhovaná šířka je 0,5 m a výška 1 m, povrchová úprava pletiva je s prodlouženou životností, délka strany kopírující silnici je 31 m a kratší strana je cca 15 m, ta se bude stavět až v další fázi. Budou vždy vystavěny 3 m gabionu, 2 m bude pouze zadní stěna koše, gabionová síť 2 x 1 m, a uprostřed v zemi zasazené rostliny.