Dnes je 18.1.2021, svátek má Vladislav a zítra Doubravka
Menu

Život v obci

ZAPUSŤ KOŘENY – DARUJ (si) STROM

Nová alej Formanská cesta aneb

ZAPUSŤ KOŘENY, DARUJ (si) STROM

Odkud kam se projdu?

Na konci Aleje úvalských dětí (u posedu) projdete kousek lesem a poté Formanskou cestou do Tlustovous, kde bude alej končit kousek od Mariiny studánky. Alej půjde ve stopě staré formanské cesty, o které jsou zmínky již ze 16. století. Dnes je na jejím místě pole.

Jak bude alej dlouhá, jak bude vypadat?

Pokud vás, donátorů, bude dost, bude alej oboustranná. Je to naším cílem. Alternativou je jednostranná alej, osazená na jižní straně cesty. Její délka bude zhruba 1200 metrů a bude ji lemovat minimálně 179 vysokokmenných dubů plus ten nejdůležitější, ten váš. Cesta bude mít travnatý povrh, stejný, jako je v Aleji úvalských dětí.

Kdy se budu moct pod svým stromem projít?

Pokud se podaří shromáždit potřebné finance do konce února, budete se moci projít alejí do konce tohoto roku.

Jak poznám svůj strom?

Při otevření aleje si vy nebo vaše děti svůj strom vylosujete. Ten svůj si poté budete moci označit jmenovkou.

Co když mi můj strom uschne?

Za stromy přebírá garanci obec Tuklaty ve spolupráci s městem Úvaly, v případě úhynu stromu se zavázali vysadit strom nový.

Čí jsou pozemky, na kterých můj strom bude?

Celá alej bude na jediném pozemku (číslo 367), který je 100% vlastněný obcí Tuklaty, partnerem aleje.

Kdo akci organizuje a garantuje, kdo spravuje peníze?

Organizace se ujali pánové Petr Urban a Olda Bakos a paní starostka Tuklat Monika Petrisková. Darovací smlouvu uzavřete s Kulturním sdružením Tuklaty – Tlustovousy, z. s. Obec Tuklaty vkládá do projektu kromě své podpory a údržby cesty i celý pozemek. Proto nehrozí „stěhování aleje“. Město Úvaly je také partnerem a poskytuje prostor pro propagaci akce. A po výsadbě aleje se bude o stromy starat spolu s obcí Tuklaty.  Všem tímto děkujeme.

Jak velký je příspěvek na jeden strom?

Stromy budou mít v době sázení asi 3 metry. Budou při zasazení opatřeny podporou a chráněním proti okusu. Příspěvek je 2.500,- Kč.

Jak mohu svůj strom získat?

Snadno. Zavolejte na Obecní úřad  Tuklaty  2  819 817 74 nebo 702 111 612 a p. Kotková se s Vámi domluví na podpisu darovací smlouvy. Úhrada je možná v hotovosti při podpisu smlouvy nebo na bankovní účet Kulturního sdružení Tuklat a Tlustovous z.s. č. 152788917/0300, do informace pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Jak to mám udělat, abych na to do konce února nezapomněl/a?

To už necháme na vás, ale dáme vám jednu radu. Neváhejte! Volné stromy mizí!

 

Za Kulturní sdružení Tuklaty – Tlustovousy, z. s., obce Tuklaty a Tlustovousy a město Úvaly vám děkujeme.

Volné pracovní místo – pověřenec

Vyberove-rizeni-poverenec
Název: Vyberove-rizeni-poverenec
Velikost: 125 KB

Stavba tůní v k.ú. Tlustovousy

Stavba tůní v k.ú. Tlustovousy 

Předmětem tohoto projektu je vyhloubení tří neprůtočných tůní na silně podmáčeném pozemku v k. ú.

Tlustovousy (Středočeský kraj) p. č. 400. Tůně budou vyhloubeny na podmáčeném pozemku, který ze dvou stran

ohraničují vodoteče – Výmola a Tuklatský potok. Součástí pozemku jsou pak dvě bezejmenné drobné

vodoteče, v nichž je soustřeďována voda odtékající z pozemku budoucích tůní. Obě tyto vodoteče budou

zahrnuty do tůní.

Jaký problém projekt řeší?

Předkládaný projekt řeší výstavbu tří neprůtočných tůní na silně podmáčeném pozemku, jež je ze dvou

stran vymezený vodotečemi – potokem Výmolou a Tuklatským potokem. Záměrem investora je

zhodnocení v současné době nevyužitého podmáčeného pozemku, který neplní svoji ekologickou, ale i

krajinotvornou funkci. Dojde k odstranění náletových dřevin a části vzrostlých stromů.

Tůně budou situovány v místě s přirozeně vysokou hladinou spodní vody, což dává dobrou vyhlídku na

zásobování tůní vodou. Tůně se budou nacházet v blízkosti vodotečí, hladina vody v tůních tak bude

korespondovat s úrovní hladiny vody ve vodotečích. Hladina vody v tůních by měla dosahovat úrovně

maximálně cca 0,2 – 0,3 m pod stávajícím terénem. Tůně budou od nejbližší velké vodoteče vzdálené cca

10,3 m.

Na pozemku se nacházejí dvě drobné bezejmenné vodoteče – stužky o hloubce cca 200-300 mm, bez

stálého průtoku, které na tomto pozemku pramení a odvádějí vodu do Tuklatského potoka. Obě tyto

vodoteče budou podchyceny v tůních, čímž bude zachován a podpořen stávající stav, kdy se obě

vodoteče nacházejí v zaplaveném bažinatém území

Fyzická realizace projektu v případě obdržení dotace:

Předpokládané datum zahájení: 15. 8. 2021 

Předpokládané datum ukončení: 1. 10. 2022

Projekt řeší rekultivaci krajiny a naplnění její odpovídající ekologické a krajinotvorné hodnoty. Výstavbou

samostatných tůní v lokalitě s vysokou spodní vodou dojde k rekultivaci lokality, kde se historicky

nacházel rybník. Dnes jde o zamokřenou a nevyužívanou lokalitu.

Cílem projektu je:

= revitalizace dané lokality;

= retence vody v krajině;

= obnově ekologické a krajinotvorné funkce původní malé vodní nádrže;

= zvýšení pestrosti celé lokality;

= zvýšení ekologické hodnoty území

Realizací projektu se do krajiny v daném území vrátí přirozený přírodní prvek – na sobě nezávislé tůně,

které zvýší krajinotvornou a ekologickou hodnotu krajiny a zároveň budou sloužit k přirozené retenci vody. Krajina bude pestřejší a zvýší se ekologická hodnota území. 

Na tento projekt jsme zažádali  

Operační program Životní prostředí

  • Ochrana a péče o přírodu a krajinu

A dotaci ve výši  celkových výdajů  Kč 4 132 588,63 jsme obdrželi.

Rozpočet 

 Celkové výdaje 4 132 588,63  

  Celkové způsobilé výdaje 4 132 588,63  

  Celkové způsobilé výdaje – investiční 4 132 588,63  

  Celkové způsobilé výdaje – neinvestiční 0,00  

  Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00  

 

 

 

Nabídka práce – údržba veřejného prostranství

NABÍDKA PRÁCE

OBEC Tuklaty přijme do svého kolektivu kolegu/kolegyni na pozici údržba veřejných prostranství

Náplň práce:
• Provádění údržby zeleně, zimní údržba, péče o obecní komunikace
• Ranní směna
• Práce v terénu s křovinořezem a sekačkou
• Obsluha multikáry
• Drobné technické opravy a údržba v obci
• Sběr košů s odpady

Nabízíme:
• Hlavní pracovní poměr
• Stabilní zaměstnání
• Příležitost uplatnit a dále rozvíjet své dovednosti
• Finanční ohodnocení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
• Nástup dle dohody

Požadujeme:
• Vyučení ve stavebním oboru, praxe na pozici zahradníka výhodou
• Samostatnost
• Manuální zručnost
• Zodpovědnost, spolehlivost
• Řidičský průkaz skupiny B

V případě zájmu posílejte životopis na starostka@tuklaty.cz nebo poštou na adresu Obecní úřad, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty.

Nabídka práce
Název: Nabídka práce
Velikost: 124 KB

Tříkrálová sbírka 2021

Farní charita Kolín oznamuje, že se ve dnech 1. až 24. ledna 2021 připojí k celostátní Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Charita Česká republika. Každoročním cílem této sbírky je vykoledovat prostředky, které pomohou osobám v nouzi – osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, opuštěným dětem, a mnohým dalším. 

Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65% vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15% je určeno na velké diecézní projekty, 10% na rozvojové projekty v zahraničí, 5% na projekty Charity Česká republika, 5% jsou zákonné režie sbírky. Letošní novinkou je spuštění platební brány na webu www.trikralovasbirka.cz, kde od 20. 12. 2020 do 30. 4. 2021 bude zhotovena platební brána, ve které si dárce podle PSČ najde svou nebližší charitu / farnost, které chce přispět. Peníze pak budou spočítány 30.4.2021 a rozděleny právě podle PSČ. 

Záměrem Farní charity Kolín je vybrat prostředky na zakoupení automobilu, který bude především sloužit pro svoz a rozvoz potravinové a materiální pomoci v našem okrese; jinými slovy na zajištění prvotní pomoci, pokud dojde u občana Vaší k obce k akutní nepříznivé situaci.

Pokud máte chuť pomoci a sbírky se aktivně zúčastnit a koledovat, volejte koordinátorku – paní Ditu Fořtovou, 775 195 724.

Osvědčení Praha - TS
Název: Osvědčení Praha - TS
Velikost: 415 KB
Tříkrálová sbírka 2021
Název: Tříkrálová sbírka 2021
Velikost: 213 KB

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci a s ní spojená vládní opatření se bohužel neuskuteční slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Tuklatech tak, jako v minulých letech.
Náš vánoční strom, který byl minulý rok vysazen, je ozdoben a rozsvítí se v neděli 29. 11. 2020 kolem 18 hodiny.
Přejeme Vám, abyste si užili adventní čas se svou rodinou v klidu a v pohodě, ve zdraví a v příštím roce se na vás budeme těšit na akcích, které pro vás připravujeme.
Monika Petrisková, starostka obce
a zastupitelstvo obce Tuklaty
 

Zpravodaj Tuklat a Tlustovous

Vaše příspěvky do připravovaného vydání Zpravodaje Tuklat a Tlustovous zasílejte do 1.12.2020 na adresu tuklatskenovinky@seznam.cz

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlaseni_VR_PLDD_mesto_Cesky_Brod
Název: Vyhlaseni_VR_PLDD_mesto_Cesky_Brod
Velikost: 534 KB

NABÍDKA PRÁCE

Hledáme k doplnění kolektivu obsluhy hospody KOVÁRNA  v Tuklatech  ženu/muže staršího 18 let.

Požadujeme:

  • vlídný přístup k hostům 
  • zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost
  • čistý trestní rejstřík

Nabízíme:

  • 100 Kč/hodinu
  • pracovní doba dle dohody, otevřeno středa až neděle

V případě zájmu zašlete svou nabídku na info@tuklaty.cz  Další informace na Obecním úřadě v Tuklatech nebo na tel.  702 111 612.

 

Omezení veřejné dopravy (busy a vlaky) od 2.11.2020

Z důvodu vládních omezení spojených s onemocněním Covid-19 tj. uzavřením školských zařízení, zákazem vycházení v době od 21 hodiny do 5 hodiny ranní, zaváděním tzv. režimu „práce z domova“ a v neposlední řadě predikovanou možností prodloužení nouzového stavu v ČR, dochází k minimalizování poptávky po veřejných službách v dopravě. Na vývoj těchto událostí, tak musí reagovat všichni objednatelé veřejné dopravy, tzn. i sousední kraje, města a i Ministerstvo dopravy ČR včetně dopravců.

Středočeský kraj po dohodě s Hlavním městem Prahou a dopravci tak od 2. listopadu 2020 omezuje část dopravních služeb, a to především v době zákazu vycházení z domova.

Co a jak se bude omezovat?

METRO

Od pondělí 2. 11. 2020 bude provoz organizován podle prázdninových jízdních řádů. Vstup do stanic metra bude uzavřen cca ve 22:30 (poslední vlaky z konečných stanic vyjedou přesně o 2 hodiny dříve než dnes). Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka. Stanice budou označeny informacemi o dřívějším ukončení provozu.

TRAMVAJE

Od pondělí 2. 11. 2020 bude nasazen prázdninový provoz s celodenním intervalem v pracovní dny 10 minut (na páteřních linkách 9, 17 a 22 pak 5 minut). Denní provoz tramvají bude ukončen cca mezi 22:00 a 22:30. Noční provoz v intervalu 30 minut začne cca ve 22:00 s prvním rozjezdem nočních tramvajových linek z uzlu Lazarská ve 22:30. Vyvěšení nových JŘ bude probíhat do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka.

MĚSTSKÉ AUTOBUSY – PRAHA

Od pondělí 2. 11. 2020 dojde ke zkrácení provozu denních linek do cca 22:00 – 22:30 hodin následovaný provozem nočních linek v intervalu 60 minut (30 minut na čtyřech páteřních linkách), jejichž zahájení provozu bude přibližně o 2 hodiny dříve oproti trvalému stavu. I nadále platí z důvodu obsluhy řady logistických areálů (Rohlík, Košík aj.), energetických dispečinků a nemocnic, případně náhrady provozu linek metra v období 22:00-0:30, provoz kloubovými autobusy na linkách 904, 905, 909, 910, 911 a 915. Provoz linky 143 bude zajišťován standardními vozy. Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka.

VLAKY

Od pondělí 2. 11. 2020 dojde od cca 21:00 hodin na linkách S k přechodu na interval 60 minut, který bude pokračovat do ukončení provozu po půlnoci.

PŘÍMĚSTSKÉ AUTOBUSY:

Od pondělí 2. 11. 2020 bude na příměstských linkách nasazen prázdninový provoz (s nutností případně podle rozhodnutí vlády řešit doplnění školních spojů). Do 21:00 budou linky jezdit dle prázdninových JŘ, následně by z Prahy, resp. z návazné železniční stanice v regionu (pokud jede návazná autobusová linka v pravidelném provozu v období mezi 21.00 – 0.30 hod.) odjel poslední spoj v čase cca mezi 22:30 a 23:00 hodin. (dle příjezdu vlaku).

Zachovány zůstanou také regionální spoje s odjezdy v cca 22.30 hod. tam, kde je zajištěn odvoz zaměstnanců z odpoledních pracovních směn (Škoda MB, Rakovník, Kladno, Kolín, apod.). Samostatně bude řešena obsluha logistických center v oblasti Rudné a Jiren, kdy bude zajištěn odvoz zaměstnanců do Prahy v době po ukončení provozu metra. V tomto případě bude zajištěn přestup na noční tramvajové linky na Lehovci, resp. Motole.

Ruší se provoz nočních regionálních autobusových linek s výjimkou linek 951 (pouze v trase Chaplinovo nám. – Sídliště Radotín) a 953 (pouze v trase Palmovka – Vinoř), které zajišťují obsluhu hl. m. Prahy.

Vyvěšení nových JŘ bude probíhat s termínem do pátku 6. 11. 2020, v elektronických zdrojích budou informace k dispozici již od pondělka.