Dnes je 7.3.2021, svátek má Tomáš, Tomislav a zítra Gabriela
Menu

5.03.2021 - Autor

Název: Zápis ze ZO č. 2 _2021 Velikost: 215 KB Název: Zpráva starostky - k 23. 2. 2021 Velikost: 272...

Zjistit více

20.12.2018 - Autor

Z důvodů rekonstrukce bude knihovna otevřena ve středu 16.1.2019. Knihy můžete vracet v úředních hodinách na OU paní Kotkové.

Zjistit více

1.08.2018 - Autor

Název: Výzva k hospodárnému využití odběrů vody Velikost: 13...

Zjistit více

27.12.2018 - Autor

Název: Dražební vyhláška_Jiří Fišer Velikost: 161...

Zjistit více

Tuklaty - aktuálně

Změna úředních hodin od 14.2.2021

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 14.2.2021 jsou úřední hodiny takto:

Pondělí: 8 – 11, 12 – 18 hodin

Středa: 7 – 11, 12 – 17 hodin

Svoz odpadů

Dnes bohužel z důvodu poruchy popelářského auta se může stát, že budete mít popelnici vyvezenou až večer. V těchto teplotách je i možné, že odpadky nepůjdou všechny vysypat.

FCC děkuje za pochopení.

Obecní úřad

Sběrný dvůr Úvaly

Sběrný dvůr Úvaly

 

Využití Sběrného dvora v Úvalech od 1. 2. 2021

Sběrný dvůr se nachází v Úvalech  parc. č. 3957/32, 250 82  Úvaly u stavebnin Izomat.

Našim občanům je umožněno jej bezplatně využívat. Pro několik položek bude platit množstevní limit na číslo popisné a časové období.

Mezi standardní odpad patří např. starý nábytek a domácí spotřebiče, staré barvy, tabule skla, pneumatiky aj. V omezeném množství můžete do sběrného dvora dávat zdarma i položky, jako například stavební odpad z domácnosti (typicky při rekonstrukci koupelny), za které platí obec. Tato služba občanům ale není určena pro odpad z podnikání nebo pokud například rekonstruujete dům!

 

ADRESA Sběrného dvora:

 Parc. č. 3957/32, 250 82  Úvaly u stavebnin Izomat

ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK SBĚRNÉHO DVORA:

David Šroll
Tel: 736 680 270 – pouze v provozní době sběrného dvora!!!

PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ:

ÚT:   14:00 – 18:00
ST:   13:00 – 17:00
PÁ:   13:00 – 17:00
SO:    8:00 – 16:00

 

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY SBĚRNÉHO DVORA

  • Vyčkejte na pokyn obsluhy sběrného dvora k vjezdu do areálu a připravte si občanský průkaz a ostatní potřebné dokumenty.
  • Pracovník sběrného dvora může určit pořadí jednotlivých návštěvníků podle množství a druhu ukládaného dopadu a stupně jeho roztřídění.
  • Vjíždějte na váhu dle dopravního značení, kde pracovník sběrného dvora zváží a zkontroluje odpad dovážený do sběrného dvora.
  • Veškerý odpad musí být vytříděný. To znamená, že je např. potřeba vybourat suť z kovových zárubní, uložit do kontejneru pouze stanovené množství stavebního materiálu, zbavit směsný odpad kovových využitelných částí, vysklít okna apod.. Dřevěné a dřevotřískové výrobky musí být kvůli vytíženosti kontejnerů na jednotlivé desky.
  • Pracovník sběrného dvora určí, kam který odpad patří a nasměruje Vás k příslušné sběrné nádobě.
  • Pokud přivážíte jiné odpady, než povolené Provozním řádem, pracovník dvora je povinen je nepřijmout.
  • Návštěvníci Sběrného dvora jsou povinni si po sobě uklidit vzniklé nečistoty.
  • V případě, že jsou odpady špatně vytříděné, je pracovník sběrného dvora oprávněn požadovat sjednání nápravy.
  • ¼ hodiny před koncem otevírací doby se Sběrný dvůr zavírá a pracovník Sběrného dvora provádí úklid.

 

 

CENÍK ODPADŮ  – Sběrný dvůr města Úvaly  

 

Rok 2020

kat. č.

kat.

Název odpadu

Odstranění v Kč/t

150102

O

Plastové obaly – hradí si občan

1 700,-

150104

O

Kovové obaly – hradí si občan

350,-

150105

O

Kompozitní obaly

1 700,-

150107

O

Skleněné obaly – hradí si občan

50,-

160103

O

Pneumatiky limit 4ks na č. op / rok

4 550,-

170101*

O

Beton – spadá do limitu 300kg/Q

640,-

170102*

O

Cihly – spadá do limitu 300Kg/Q

590,-

170103*

O

Tašky a keramické výrobky – spadá do limitu 300Kg/Q

450,-

170107*

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 Zdarma do limitu 1 vozíku (cca 300 kg) na č.p. Q

590,-

170201

O

Dřevo

800,-

170401

O

Měď, bronz, mosaz

350,-

170402

O

Hliník

350,-

170403

O

Olovo

350,-

170404

O

Zinek

350,-

170405

O

Železo a ocel

350,-

170406

O

Cín

350,-

170407

O

Směsné kovy

350,-

170504*

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 spadá do limitu 300 kg na č.p. a Q

490,-

170904*

O

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 spadá do limitu 300 kg na č.p. a Q

590,-

191208

O

Textil

0,-

200101

O

Papír a lepenka

1 050-

200102

O

Sklo

50,-

200103

O

Odpad rostlinných pletiv (větve)       

700,-

200125

O

Jedlý olej a tuk

350,-

200138

O

Dřevo neuvedené pod číslem 200137

1 700,-

200139

O

Plasty

1 700,-

200140

O

Kovy

350,-

200201

O

Biologicky rozložitelný odpad

1 700,-

200202

O

Zemina a kamení

490,-

200203

O

Jiný biologický rozložitelný odpad

1 700,-

200301

O

Směsný komunální odpad

1 700,-

200307

O

Objemný odpad

1 850,-

 

 

Zpětný odběr (elektronika)

0,-

13 08 02

N

Jiné emulze

5 850,-

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

10 850,-

 

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

10 850,-

16 06 01

N

Olověné akumulátory

1 250,-

16 06 02

N

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

4 350,-

17 06 01

N

Izolační materiály s obsahem azbestu

5 850,-

17 09 03

N

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky – platí si občan sám

7 850,-

20 01 13

N

Rozpouštědla

7 350,-

20 01 14

N

Kyseliny

12 350,-

20 01 15

N

Zásady

12 350,-

20 01 17

N

Fotochemikálie

10 350,-

20 01 19

N

Pesticidy

18 350,-

20 01 21

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

25 350,-

20 01 26

N

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

4 350,-

20 01 27

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

9 850,-

20 01 29

N

Detergenty obsahující nebezpečné látky

9 850,-

20 01 31

N

Nepoužitelná cytostatika

18 350,-

20 01 32

N

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

18 350,-

20 01 33

N

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

7 350,-

20 01 37

N

Dřevo obsahující nebezpečné látky

10 350,-

130110

N

Nechlorované hydraulické minerální oleje

4 200,-

Uzavření Obecního úřadu – 15.2.2021

Z důvodu nemoci bude v pondělí 15.2.2021 Obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení. 

Vše o očkování ve Středočeském kraji

Zápis ze ZO č. 1/2021

Zápis ze ZO č. 1_2021
Název: Zápis ze ZO č. 1_2021
Velikost: 212 KB
Zpráva starostky - k 26. 1. 2021
Název: Zpráva starostky - k 26. 1. 2021
Velikost: 273 KB

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V TUKLATECH

Rádi bychom pozvali Vaše děti k účasti na druhém ročníku příměstského letního tábora v Tuklatech. Tábor je určen pro děti ve věku od 6 do 12 let, individuální domluva ohledně věku je možná. Přihlašování probíhá od pátku 5. února 2021 od 19:00 pomocí přístupu pro rodiče na webu www.ignisio.cz.

Kontaktní osobou pro rodiče je a případné dotazy ráda zodpoví Zuzana Dorážková na e-mailu dorazkova@ignisio.cz.

 

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 
oznamujeme, že od pondělí 8. 2. 2021 bude Mateřská škola Tuklaty, okres Kolín opět v provozu.
 
Monika Petrisková, starostka obce
Helena Gablerová, ředitelka MŠ

Nová alej Formanská cesta nebo Mlýnská?

Nová alej Formanská cesta aneb
ZAPUSŤ KOŘENY, DARUJ (si) STROM
Původně byla alej nazvána Formanská, ale jak to, že je nyní Mlýnská?

Formanská cesta byl původní zamýšlený název, ale místní historici nás vyvedli z mýlky a ukázali nám, že ta tudy nevedla. Procházela skrze Úvaly. Bádání ukázalo, že naše cesta vedla do bývalého mlýna na Hodově. O názvu bylo rozhodnuto. Ale na Tuklatském webu už byla první verze, tak tam už jako připomínka vývoje zůstane. 🙂

Stromy budou mít v době sázení asi 3 metry. Budou při zasazení opatřeny podporou a chráněním proti okusu. Příspěvek je 2.500,- Kč. Zavolejte Petra Urbana na číslo 777 291 326, nebo Oldu Bakose na číslo 604 235 396. Domluví se s vámi na podpisu darovací smlouvy. Druhou možností je poslat 2.500,- Kč na účet  Kulturního sdružení Tuklat a Tlustovous z. s. číslo 152788917/0300, variabilní symbol 333. Do zprávy pro příjemce napište své telefonní číslo, ozveme se vám a domluvíme podpis smlouvy.

Jménem kulturního sdružení Tuklaty – Tlustovousy, z. s., obce Tuklaty a města Úvaly vám děkujeme za pomoc při vzniku aleje.

další informace  www.mestouvaly.cz/mlynskaalej/

Monika Petrisková

PORUCHA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

 
Dnes se podařilo opravit část veřejného osvětlení v Tuklatech, které ve čtvrtek večer  nesvítilo. Bohužel Obůrky, část ulice Spojovací a Hlavní k bývalé hospodě stále nesvítí. V příštím týdnu přijede měřící vůz, který přesně zjistí, kde je problém. Bude se zřejmě jednat o větší opravu.
Děkujeme za pochopení
Monika Petrisková

Deskové hry na jarní prázdniny

Do katalogu byla doplněna další várka deskových her k vypůjčení. 

Jaké hry jsou dostupné? Podívejte se do ONLINE KATALOGU.

Úprava úředních hodin v nouzovém stavu – od 27.1.2021 (mimo jarních prázdnin)

Monika Kotková nebo Markéta Zmrzlíková budou k dispozici takto:

každé pondělí 7.-11. hod.  a 12.-13. hod.  a

každou středu 13.–18. hod.

Žádáme občany, aby si své záležitosti vyřizovali na úřadě obce osobně jen v nejnutnějších případech a v maximální míře využili konzultace po telefonu, případně elektronickou cestou.

Děkujeme

Obecní úřad Tuklaty