Dnes je 4.3.2021, svátek má Stela a zítra Kazimír
Menu

Sběrný dvůr Úvaly

Sběrný dvůr Úvaly

 

Využití Sběrného dvora v Úvalech od 1. 2. 2021

Sběrný dvůr se nachází v Úvalech  parc. č. 3957/32, 250 82  Úvaly u stavebnin Izomat.

Našim občanům je umožněno jej bezplatně využívat. Pro několik položek bude platit množstevní limit na číslo popisné a časové období.

Mezi standardní odpad patří např. starý nábytek a domácí spotřebiče, staré barvy, tabule skla, pneumatiky aj. V omezeném množství můžete do sběrného dvora dávat zdarma i položky, jako například stavební odpad z domácnosti (typicky při rekonstrukci koupelny), za které platí obec. Tato služba občanům ale není určena pro odpad z podnikání nebo pokud například rekonstruujete dům!

 

ADRESA Sběrného dvora:

 Parc. č. 3957/32, 250 82  Úvaly u stavebnin Izomat

ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK SBĚRNÉHO DVORA:

David Šroll
Tel: 736 680 270 – pouze v provozní době sběrného dvora!!!

PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ:

ÚT:   14:00 – 18:00
ST:   13:00 – 17:00
PÁ:   13:00 – 17:00
SO:    8:00 – 16:00

 

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY SBĚRNÉHO DVORA

  • Vyčkejte na pokyn obsluhy sběrného dvora k vjezdu do areálu a připravte si občanský průkaz a ostatní potřebné dokumenty.
  • Pracovník sběrného dvora může určit pořadí jednotlivých návštěvníků podle množství a druhu ukládaného dopadu a stupně jeho roztřídění.
  • Vjíždějte na váhu dle dopravního značení, kde pracovník sběrného dvora zváží a zkontroluje odpad dovážený do sběrného dvora.
  • Veškerý odpad musí být vytříděný. To znamená, že je např. potřeba vybourat suť z kovových zárubní, uložit do kontejneru pouze stanovené množství stavebního materiálu, zbavit směsný odpad kovových využitelných částí, vysklít okna apod.. Dřevěné a dřevotřískové výrobky musí být kvůli vytíženosti kontejnerů na jednotlivé desky.
  • Pracovník sběrného dvora určí, kam který odpad patří a nasměruje Vás k příslušné sběrné nádobě.
  • Pokud přivážíte jiné odpady, než povolené Provozním řádem, pracovník dvora je povinen je nepřijmout.
  • Návštěvníci Sběrného dvora jsou povinni si po sobě uklidit vzniklé nečistoty.
  • V případě, že jsou odpady špatně vytříděné, je pracovník sběrného dvora oprávněn požadovat sjednání nápravy.
  • ¼ hodiny před koncem otevírací doby se Sběrný dvůr zavírá a pracovník Sběrného dvora provádí úklid.

 

 

CENÍK ODPADŮ  – Sběrný dvůr města Úvaly  

 

Rok 2020

kat. č.

kat.

Název odpadu

Odstranění v Kč/t

150102

O

Plastové obaly – hradí si občan

1 700,-

150104

O

Kovové obaly – hradí si občan

350,-

150105

O

Kompozitní obaly

1 700,-

150107

O

Skleněné obaly – hradí si občan

50,-

160103

O

Pneumatiky limit 4ks na č. op / rok

4 550,-

170101*

O

Beton – spadá do limitu 300kg/Q

640,-

170102*

O

Cihly – spadá do limitu 300Kg/Q

590,-

170103*

O

Tašky a keramické výrobky – spadá do limitu 300Kg/Q

450,-

170107*

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 Zdarma do limitu 1 vozíku (cca 300 kg) na č.p. Q

590,-

170201

O

Dřevo

800,-

170401

O

Měď, bronz, mosaz

350,-

170402

O

Hliník

350,-

170403

O

Olovo

350,-

170404

O

Zinek

350,-

170405

O

Železo a ocel

350,-

170406

O

Cín

350,-

170407

O

Směsné kovy

350,-

170504*

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 spadá do limitu 300 kg na č.p. a Q

490,-

170904*

O

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 spadá do limitu 300 kg na č.p. a Q

590,-

191208

O

Textil

0,-

200101

O

Papír a lepenka

1 050-

200102

O

Sklo

50,-

200103

O

Odpad rostlinných pletiv (větve)       

700,-

200125

O

Jedlý olej a tuk

350,-

200138

O

Dřevo neuvedené pod číslem 200137

1 700,-

200139

O

Plasty

1 700,-

200140

O

Kovy

350,-

200201

O

Biologicky rozložitelný odpad

1 700,-

200202

O

Zemina a kamení

490,-

200203

O

Jiný biologický rozložitelný odpad

1 700,-

200301

O

Směsný komunální odpad

1 700,-

200307

O

Objemný odpad

1 850,-

 

 

Zpětný odběr (elektronika)

0,-

13 08 02

N

Jiné emulze

5 850,-

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

10 850,-

 

N

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

10 850,-

16 06 01

N

Olověné akumulátory

1 250,-

16 06 02

N

Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

4 350,-

17 06 01

N

Izolační materiály s obsahem azbestu

5 850,-

17 09 03

N

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky – platí si občan sám

7 850,-

20 01 13

N

Rozpouštědla

7 350,-

20 01 14

N

Kyseliny

12 350,-

20 01 15

N

Zásady

12 350,-

20 01 17

N

Fotochemikálie

10 350,-

20 01 19

N

Pesticidy

18 350,-

20 01 21

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

25 350,-

20 01 26

N

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

4 350,-

20 01 27

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

9 850,-

20 01 29

N

Detergenty obsahující nebezpečné látky

9 850,-

20 01 31

N

Nepoužitelná cytostatika

18 350,-

20 01 32

N

Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

18 350,-

20 01 33

N

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

7 350,-

20 01 37

N

Dřevo obsahující nebezpečné látky

10 350,-

130110

N

Nechlorované hydraulické minerální oleje

4 200,-