Dnes je 15.4.2021, svátek má Anastázie a zítra Irena, Bernadeta
Menu

Odvolání starosty

Vážení spoluobčané,

Rády bychom Vás informovaly, že na jednání zastupitelstva dne 28.11. 2016 došlo ke změně ve vedení naší obce.  Zastupitelstvo obce Tuklaty zvolilo Moniku Petriskovou,  neuvolněnou starostkou a Martinu Milotovou,  neuvolněnou místostarostkou obce.

Důvody pro odvolání Petra Jenšovského z funkce uvolněného starosty obce jsou zejména chyby v řízení obce, rozvojových projektů, plnění programových priorit obce, nedostatečné informování a předávání podkladů obecnímu zastupitelstvu, nezájem o rozvoj obce, neschopnost realizovat usnesení obce a neplnění sjednocující a vedoucí úlohy starosty.

Jsme připravené se rozvoji našich obcí věnovat.  Finanční úspora vzniklá tím, že obě budeme své funkce vykonávat jako neuvolněná starostka a  neuvolněná místostarostka nám umožní vypsat výběrové řízení na asistenta starostky, který bude tuto funkci vykonávat v pracovním poměru.

Obecní úřad,  Ing. Zbyněk Růžička Vám bude k dispozici v době úředních hodin tak jako doposud. O případných změnách Vás budeme  včas informovat.

Cílem naší práce ve zbytku volebního období bude příprava rozvojových projektů obce, které jsou programovými prioritami obecního zastupitelstva:

  • Rozšíření a rekonstrukce základní školy,
  • Parkoviště u nádraží
  • Chodník v Tlustovousech a chodník mezi Tuklaty a Tlustovousy
  • Oprava silnic a veřejného osvětlení
  • Vytvoření sběrných míst pro odpady
  • Postupná rekonstrukce fary
  • Zlepšení stavu veřejné zeleně

Většinu těchto akcí se zatím podařilo pouze rozpracovat, o řadě z nich se bohužel jen stále mluví. Budeme se snažit projekty připravit tak, aby byla vydána příslušná povolení (stavební apod.) a budeme hledat finanční zdroje – hlavně dotace pro jejich realizaci.

Bohužel se promarnilo hodně času, ale ve zbytku volebního období budeme pracovat na dokončení těchto projektů.

Společnou prací toho dokážeme více než vzájemnými nesváry!

 

Monika Petrisková                                                                                                       Martina Milotová

Starostka                                                                                                                          Místostarostka