Dnes je 28.9.2020, svátek má Václav a zítra Michal
Menu

Obecní znak – výsledky ankety

Obecní znak – výsledky ankety

6.11.2017

Na základě výsledků ankety obec v prosinci 2017 požádala předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o udělení znaku i vlajky obce. Podvýbor pro heraldiku a vexilologii se dne 14. 6. 2018 žádostí o udělení znaku a vlajky zabýval a doporučil, aby obci Tuklaty byly symboly v navrhované podobě uděleny.

Na svém zasedání 28. 8. 2017 obecní zastupitelstvo schválilo uspořádání ankety k návrhům znaku obce. Anketa obsahovala 4 návrhy znaku obce a byla uveřejněna na webových stránkách obce a v Tuklatských novinkách. Celkem byly zaslány 372 hlasy s tímto výsledkem:

varianta 1 (polcený štít): 21
varianta 2 (stříbrno-modrý): 29
varianta 3 (červeno-modrý): 48
varianta 4 (zvonice): 274

Vzhledem k tomu, že preference občanů ukazují na jednoznačnou identifikaci obce se symbolem zvonice, navrhuje se zvolit i do vlajky z možných variant stejný symbol.


Usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.10.2017:

Zastupitelstvo obce

  • vybírá z předložených návrhů obecního znaku a vlajky a s ohledem na výsledek ankety o znaku obce Tuklaty tuto variantu:
    “V modrém štítě na zeleném návrší stojí stříbrná věž s půlkruhově zakončeným oknem v patře a pravoúhlým vchodem v přízemí, střechou zakončenou zlatou makovicí, vše černé. Věž provází v pravém horním rohu štítu zlatá hvězda. V návrší zlatý mlýnský kámen s černou kypřicí.”
  • schvaluje předložení tohoto návrhu znaku a vlajky obce předsedovi Poslanecké sněmovny za účelem udělení znaku a vlajky obce ve smyslu § 34a Obecního zřízení
  • pověřuje starostku zasláním žádosti o udělení tohoto znaku a vlajky obce předsedovi Poslanecké sněmovny.
Pro 6
Proti 2
Zdržel se 1

Pro: Monika Petrisková, Drahomír Ducháč, Martina Milotová, Jaroslav Hrouda, JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, Petr Horký.

Proti: Michal Chroust, Petr Jenšovský

Zdržel se: Lukáš Koníček