Dnes je 28.9.2020, svátek má Václav a zítra Michal
Menu

Obecní znak a vlajka

Obecní znak a vlajka

10.10.2017

Proč obecní znak

Znaky a erby historicky vznikly, aby se rytíři, válečníci nebo vojska rozpoznali. Vždy plnily hlavně reprezentativní úlohu. Uvědomme si ale, co cítíme, když vidíme stoupat vlajku České republiky.

Obecní znak a vlajka jsou symbolem obce a její vizitkou, ale hlavně ztotožňuje občany obce s místem, kde bydlí, s místem jejich domova. Jsou to tedy právě obyvatelé obce, které by symbolické prvky užité ve znaku měly oslovovat. Obecní znak posiluje vědomí lidské sounáležitosti v obci. S tímto cílem obecní zastupitelstvo přistoupilo k vytvoření obecního znaku Tuklat. Ačkoliv o návrhu obecního znaku rozhoduje obecní zastupitelstvo, je důležité, aby se jednalo o výběr vycházející z širšího konsenzu jejích obyvatel. Formou ankety bychom chtěli obyvatele a spolky zapojit do výběru nejvhodnějšího návrhu z předložených heraldicky přesných variant.

Proces udělení obecního znaku a vlajky

Právo obce mít a užívat znak a vlajku je dnes dán zákonem o obcích, podle kterého předseda Poslanecké sněmovny může obci, která nemá znak nebo vlajku obce, na její žádost znak nebo vlajku obce udělit. Zákon také stanoví ochranu a tím i vážnost těchto obecních symbolů. Bez souhlasu obce mohou znak používat jen organizační složky a právnické osoby založené nebo zřízené obcí. Tvar i grafická podoba obecního znaku musí být vytvořen podle platných heraldických pravidel. Proto obec oslovila zkušeného heraldika Stanislava Kasíka, který vytvořil i obecní znaky okolních obcí. Pan Kasík vytvořil několik návrhů, ze kterých obecní zastupitelstvo vybere jeden a požádá o jeho udělení předsedu Poslanecké sněmovny. Před jeho udělením návrh obecního znaku posuzuje Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny – Podvýbor pro heraldiku a vexilologii. Ten zasedá zhruba dvakrát ročně. Završení procesu udělení znaku je oficiální předání znaku a vlajky zástupcům obce předsedou Poslanecké sněmovny. Je to tedy proces zdlouhavý, zdůrazňuje však vážnost a úctu obecním symbolům.

Pro návrhy použil pan Kasík symboly spojené s historií a památkami naší obce. Všechny návrhy obsahují pouto s oběma částmi naší obce. Najdeme zde

– symboly z erbů Jana z Tuklek, se kterým je spojená první písemná zmínka o Tuklatech a také zakladatele Tlustovous Kojatou z Mostu.

– V návrzích znaků se také objevují symboly spojované s narozením Jana Křtitele, kterému je zasvěcený tuklatský kostel a který tvořil významné místo v životě našich předků. Jsou to jednak červená barva, dále hvězda a kříž.

– Další varianty obsahují tuklatskou zvonici a mlýnské symboly, které připomínají tlustovouské vodní mlýny jako první mlýny na Českobrodsku či ondřejovský kříž.

Dokumentaci k návrhům a vysvětlení symboliky si můžete přečíst v přiloženém dokumentu a stručně je také součástí elektronické ankety. Pro pochopení symbolů je užitečné znát historii obce, kterou nejprve zmapoval Jan Psota ve své publikaci Historie Tuklat a Tlustovous.

Obecní znak a vlajka – dokumentace k návrhům a vysvětlení symboliky