Dnes je 19.10.2019, svátek má Michaela a zítra Vendelín
Menu

Poplatky

Místní poplatek ze psů

Obecní úřad Tuklaty při své činnosti vybírá poplatky ze psů na základě schválené Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017, jedná se o poplatky uvedené v tabulce č. 1.

Poplatky lze uhradit hotově  v kanceláři Obecního úřadu – Tuklaty nebo na bankovní účet obce vedený u České spořitelny 2835260379/0800, variabilní symbol 555 + číslo nemovitosti, do popisu uveďte jméno vlastníka psa.

Tabulka č. 1

Poplatek Název poplatku Výše poplatku Splatnost poplatku
Poplatek    ze psů a) Poplatek za psa (od 3 měsíců věku) a) 350,- Kč/pes/rok

31.03. každého kalendářního roku 

 

b) Poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož držitele b) 500,- Kč/pes/rok
c) Poplatek za psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu c) 200,- Kč/pes/rok

 

Poplatek za komunální odpad

Obec vybírá poplatek za komunální odpad dle vydané Obecně závazné vyhlášky obce Tuklaty, č. usnesení  ze dne 20. 12. 2018. Poplatníkem je fyzická osoba a vlastník nemovitosti. Výše poplatků jsou uvedeny v Tabulce č. 2.

Poplatky jsou splatné do 31. 3. 2019 hotově na Obecním úřadě Tuklaty nebo na bankovní účet 2835260379/0800. Variabilní symbol je 111 pro Tuklaty a  999 pro Tlustovousy a číslo popisné vašeho domu. Do poznámky uveďte jméno plátce. Například za dům č.p. 123 v Tlustovousech bude variabilní symbol 999123.

Po uhrazení občan obdrží známku na Obecním úřadě.

Tabulka č. 2

Objem nádoby  Poplatek Kč Četnost svozu
70 I 1100,- Kč 1x za 2 týdny
70 I 1300,- Kč sezónní
70 I 1500,- Kč 1x za týden
120 I 1600,- Kč 1x za 2 týdny
120 I 1900,- Kč sezónní
120 I 2200,- Kč 1x za týden
240 I 3400,- Kč 1x za týden
1100 I 2500,- Kč 1x za 4 týdny
1100 I 5500,- Kč 1x za 2 týdny
1100 I 11000,- Kč 1x za týden
     
70 a 120 I 100,- Kč jednorázově
240 I 150,- Kč jednorázově
1100 I 500,- Kč jednorázově
     
120 I BIO 300,- Kč od 1.4. – 30.11.
240 I BIO 500,- Kč od 1.4. – 30.11.

 

Dále Obecní úřad Tuklaty při své činnosti vybírá poplatky zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, jedná se o poplatky uvedené v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3

Poplatek Název poplatku Výše poplatku
1. Ohlášení změny trvalého bydliště 50,- Kč
2. Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výstupu z úředních spisů 30,- Kč za každou i započatou stránku
3. Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu 30,- Kč za každý podpis nebo otisk razítka