Dnes je 19.2.2019, svátek má Patrik a zítra Oldřich
Menu

Odpady

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Byla schválena nová obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 3/2018, o poplatku za komunální odpad. 
Splatnost  poplatku  je k 31.3.

Poplatek je možný platit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně složenkou či bankovním převodem na účet číslo 2835260379/0800 s variabilním symbolem, který je předčíslí 111 pro Tuklaty nebo předčíslí 999 pro Tlustovousy a číslo popisné vašeho domu s tím, že do poznámky uveďte jméno plátce. Například za dům č.p. 123 v Tlustovousech bude variabilní symbol 999123.

Se svozovou firmou FCC Česká republika je ujednáno, že budou provádět svoz se starou známkou do 31. 3. následujícího roku. Známky pro příslušný kalendářní rok  jsou vydávány až po zaplacení poplatku (nová známka bude podmínkou vývozu popelnice od 1. 4. příslušného kalendářního roku). Náklady na svoz a likvidaci tříděného odpadu (barevné kontejnery) a bio odpad částečně jsou hrazeny z rozpočtu obce, případné příjmy z tříděného odpadu jsou příjmem obce. 

Sezónním svozem se rozumí svoz 1x týdně v období 1. 10. – 31 .3. a 1x za dva týdny  v období 1. 4. – 30. 9.

Vývozní den je PÁTEK.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

V roce 2019 proběhne  sběr nebezpečného odpadu 23. 3. 2019.

Místo sběru je parkoviště mezi obcemi a hodina bude upřesněna na vývěskách.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny do našich obcí vždy v pátek dle tabulky kolem 12. hodiny a odvoz bude probíhat v sobotu od 14 hodin. Tyto hodiny jsou pouze orientační.

5. – 6. 4.
10. – 11. 5.
14. – 15. 6.
13. – 14. 9.
11. – 12. 10.
15. – 16. 11.

BIO ODPAD

Vývoz bio popelnic probíhá každý sudý pátek a  jsou vyváženy  v období  od 1. 4. do 30. 11.

 

V OBCÍCH TUKLATY A TLUSTOVOUSY TŘÍDÍME ODPADY:

papír, plasty, sklo, nápojové kartony, elektroodpad, oleje, kovové obaly

Obec dostává v závislosti na množství vytříděného odpadu finanční odměnu.

co kam

 

Mapka rozmístění kontejnerů v Tlustovousech

Mapka rozmístění kontejnerů v Tuklatech