Dnes je 9.3.2021, svátek má Františka a zítra Viktorie
Menu

Odpady

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Byla schválena nová obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 4/2019, o poplatku za komunální odpad. 
Splatnost  poplatku  je k 31.3.

Poplatek je možný platit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně složenkou či bankovním převodem na účet číslo 2835260379/0800 s variabilním symbolem, který je předčíslí 111 pro Tuklaty nebo předčíslí 999 pro Tlustovousy a číslo popisné vašeho domu s tím, že do poznámky uveďte jméno plátce. Například za dům č.p. 123 v Tlustovousech bude variabilní symbol 999123.

Se svozovou firmou FCC Česká republika je ujednáno, že budou provádět svoz se starou známkou do 31. 3. následujícího roku. Známky pro příslušný kalendářní rok  jsou vydávány až po zaplacení poplatku (nová známka bude podmínkou vývozu popelnice od 1. 4. příslušného kalendářního roku). Náklady na svoz a likvidaci tříděného odpadu (barevné kontejnery) a bio odpad částečně jsou hrazeny z rozpočtu obce, případné příjmy z tříděného odpadu jsou příjmem obce. 

Vývozní den je  PÁTEK, 14-denní svozy probíhají v sudých týdnech.

Sezónním svozem se rozumí svoz 1x týdně v období 1. 10. – 31 .3. a 1x za dva týdny  v období 1. 4. – 30. 9.

 

Poplatek Kč Objem nádoby Četnost svozu
1200,- Kč 70 l 1x za 2 týdny
1500,- Kč 70 l sezónní
1800,- Kč 70 l 1x za týden
1700,- Kč 120 l 1x za 2 týdny
2000,- Kč 120 l sezónní
2400,- Kč 120 l 1x za týden
3700,- Kč 240 l 1x za týden
3000,- Kč 1100 l 1x za 4 týdny
6600,- Kč 1100 l 1x za 2 týdny
13000,- Kč 1100 l 1x za týden
100,- Kč 70 l a 120 l jednorázově
150,- Kč 240 l jednorázově
500,- Kč 1100 l jednorázově
     
300,- Kč 120 l BIO od 1.4. – 30.11.
500,- Kč 240 l BIO od 1.4. – 30.11.

Termíny svozu bio odpadu 2021: 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11.

 

 NEBEZPEČNÝ ODPAD
V roce 2021 proběhne  sběr nebezpečného odpadu 17. 4. 2021 od 9:00 do 9:30 hodin. 
Místo sběru je parkoviště mezi obcemi a hodina bude upřesněna na vývěskách.

Občané obce mohou odpad odevzdat ZDARMA . Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní  sběrny a neponechávejte odpad volně u sběrného místa !!!  V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost odpad odvézt  !!!

Co je předmětem sběru:                                                     

• vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech  a použité olejové filtry

• použité olejové a palivové filtry, použité fritovací oleje v těsnících obalech                                                     

• barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.                       

• kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii                      

• nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.,neupotřebená léčiva, fotochemikálie                                                                                 

• elektrozařízení ( televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektro, baterie …

• pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

 Předmětem sběru  N E J S O U  nebezpečné odpady stavebního charakteru, lepenky a odpady s obsahem azbestu – eternit apod. !!!!!

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Velkoobjemové kontejnery budou otevřeny vždy v sobotu od 8 do 11 hodin.

20.3.
15.5.
18.9.
20.11.

Z důvodu  odkládání odpadu  do kontejnerů obyvateli jiných obcí, odkládání odpadu, který jde vytřídit a odpadu, který do těchto kontejnerů vůbec nepatří bylo rozhodnuto o ukončení přistavování  12 velkoobjemových kontejnerů o velikosti 7 m3.  V květnu byly na farskou zahradu za Obecním úřadem přistaveny 2  velkoobjemové kontejnery o  obsahu 40 m3.  Přebírá se jen odpad, který nejde vytřídit do kontejnerů na tříděný odpad a  ten, který do těchto kontejnerů  opravdu patří. Vezměte sebou občanský průkaz  z důvodu  možné kontroly Vašeho bydliště.

Co patří do velkoobjemových kontejnerů? 

Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd.
V případě, že v určitém časovém úseku produkujeme těchto odpadů velké množství – provádíme např. rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.

Další termín přistavení těchto kontejnerů bude oznámen SMSkou.

 

BIO ODPAD

Vývoz bio popelnic probíhá každý sudý pátek a  jsou vyváženy  v období  od 1. 4. do 30. 11.

 

ODVOZ VĚTVÍ 

Senioři, kteří obývají nemovitost sami zdarma  2x do roka zdarma
Senioři s trvalým bydlištěm  150 Kč / 1 korba multikáry
Občané s trvalým bydlištěm  200 Kč / 1 korba multikáry
Občané bez trvalého bydliště  300 Kč / 1 korba multikáry

 

 

ELEKTROODPAD

Elektrický spotřebič je elektrické zařízení používané v domácnostech, v dílnách apod. využívající ke své činnosti elektrickou energii. Zlikvidovat můžete např. pračky, ledničky, sporáky, přímotopy, elektrické nářadí, počítače, televize, mobilní telefony atd. 

K likvidaci těchto zařízení můžete využít místní firmu Surpap trans s.r.o. Tuklaty, která sídlí hned za Tuklaty směr Břežany II. 

 


V OBCÍCH TUKLATY A TLUSTOVOUSY TŘÍDÍME ODPADY:

papír, plasty, sklo, nápojové kartony, elektroodpad, oleje, kovové obaly

Obec dostává v závislosti na množství vytříděného odpadu finanční odměnu.

co kam

 

Mapka rozmístění kontejnerů v Tlustovousech

 

Mapka rozmístění kontejnerů v Tuklatech