Dnes je 13.10.2019, svátek má Renáta a zítra Agáta
Menu

Odpady

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Byla schválena nová obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 3/2018, o poplatku za komunální odpad. 
Splatnost  poplatku  je k 31.3.

Poplatek je možný platit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně složenkou či bankovním převodem na účet číslo 2835260379/0800 s variabilním symbolem, který je předčíslí 111 pro Tuklaty nebo předčíslí 999 pro Tlustovousy a číslo popisné vašeho domu s tím, že do poznámky uveďte jméno plátce. Například za dům č.p. 123 v Tlustovousech bude variabilní symbol 999123.

Se svozovou firmou FCC Česká republika je ujednáno, že budou provádět svoz se starou známkou do 31. 3. následujícího roku. Známky pro příslušný kalendářní rok  jsou vydávány až po zaplacení poplatku (nová známka bude podmínkou vývozu popelnice od 1. 4. příslušného kalendářního roku). Náklady na svoz a likvidaci tříděného odpadu (barevné kontejnery) a bio odpad částečně jsou hrazeny z rozpočtu obce, případné příjmy z tříděného odpadu jsou příjmem obce. 

Vývozní den je  PÁTEK.

Sezónním svozem se rozumí svoz 1x týdně v období 1. 10. – 31 .3. a 1x za dva týdny  v období 1. 4. – 30. 9.

 

Poplatek Kč Objem nádoby Četnost svozu
1100,- Kč 70 l 1x za 2 týdny
1300,- Kč 70 l sezónní
1500,- Kč 70 l 1x za týden
1600,- Kč 120 l 1x za týden
1900,- Kč 120 l sezónní
2200,- Kč 120 l 1x za týden
3400,- Kč 240 l 1x za týden
2500,- Kč 1100 l 1x za 4 týdny
5500,- Kč 1100 l 1x za 2 týdny
11000,- Kč 1100 l 1x za týden
100,- Kč 70 l a 120 l jednorázově
150,- Kč 240 l jednorázově
500,- Kč 1100 l jednorázově
     
300,- Kč 120 l BIO od 1.4. – 30.11.
500,- Kč 240 l BIO od 1.4. – 30.11.

 NEBEZPEČNÝ ODPAD
V roce 2019 proběhne  sběr nebezpečného odpadu 23. 3. 2019.
 
Místo sběru je parkoviště mezi obcemi a hodina bude upřesněna na vývěskách.

Občané obce mohou odpad odevzdat ZDARMA . Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní  sběrny a neponechávejte odpad volně u sběrného místa !!!  V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost odpad odvézt  !!!

Co je předmětem sběru:                                                     

• vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech  a použité olejové filtry

• použité olejové a palivové filtry, použité fritovací oleje v těsnících obalech                                                     

• barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.                       

• kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii                      

• nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.,neupotřebená léčiva, fotochemikálie                                                                                 

• elektrozařízení ( televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektro, baterie …

• pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

 Předmětem sběru  N E J S O U  nebezpečné odpady stavebního charakteru, lepenky a odpady s obsahem azbestu – eternit apod. !!!!!

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny do našich obcí vždy v pátek dle tabulky kolem 12. hodiny a odvoz bude probíhat v sobotu od 14 hodin. Tyto hodiny jsou pouze orientační.

5. – 6. 4.
10. – 11. 5.
14. – 15. 6.
13. – 14. 9.
18. – 19. 10.
15. – 16. 11.

BIO ODPAD

Vývoz bio popelnic probíhá každý sudý pátek a  jsou vyváženy  v období  od 1. 4. do 30. 11.

 

V OBCÍCH TUKLATY A TLUSTOVOUSY TŘÍDÍME ODPADY:

papír, plasty, sklo, nápojové kartony, elektroodpad, oleje, kovové obaly

Obec dostává v závislosti na množství vytříděného odpadu finanční odměnu.

co kam

 

Mapka rozmístění kontejnerů v Tlustovousech

Mapka rozmístění kontejnerů v Tuklatech