Dnes je 24.5.2019, svátek má Jana a zítra Viola
Menu

Podpořte mezinárodní výzkumu ISSP

Naše obec byla vybrána do mezinárodního výzkumu ISSP. Domácnosti z naší obce, které jsou zařazené do projektu, byly vybrány na základě pravděpodobnostního výběru a jejich účast v projektu je nenahraditelná. Byli jsme požádáni o spolupráci při realizaci tohoto výzkumu.

  • Výzkum ISSP je zaměřený na postoje a hodnoty
  • Je to unikátní výzkum probíhající ve 45 zemích
  • Informace budou mít velký společenský význam
  • Účastí ve výzkumu napomůžete lepšímu poznání toho, jak smýšlíme v jubilejním roce 100. výročí založení republiky, a kam směřujeme
  • Tazatel, který domácnost navštíví, bude mít u sebe průkazku společnosti SC&C
  • Účast ve výzkumu je symbolicky honorována
  • Všechny odpovědi budou anonymizované. Získaná data jsou důsledně chráněna dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen GDPR)

KDO JE ZADAVATEL?

Zadavatelem výzkumu je Sociologický ústav Akademie věd ČR.
Realizátorem výzkumu je společnost SC&C, která je výzkumnou agenturou s dlouhodobými výzkumnými zkušenostmi.

PŘÍLEŽITOST PRO NAŠE OBČANY

Budete-li se chtít tohoto výzkumu zúčastnit v pozici tazatele, volejte na OÚ na tel. 702 111 612 nebo pište na e-mail info@tuklaty.cz (do předmětu uveďte “Výzkum ISSP”). Tazatelská práce je velmi zajímavě ohodnocena, odměna za jednu domácnost je 300-500 Kč.