Dnes je 24.5.2018, svátek má Jana a zítra Viola
Menu

Odpady

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Byla schválena nová obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 6/2017, o poplatku za komunální odpad.
Tato vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 4/2016, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad ze dne
30. 5. 2016, jak z důvodu aktualizace textu v souladu se zákonem o odpadech, tak z důvodu zreálnění
sazeb.
Sazby jsou odvozeny od reálně účtovaných nákladů za svoz a likvidaci směsného (netříděného)
komunálního odpadu (popelnice). Pro lepší přehlednost jsou zaokrouhleny na celé 100,- Kč.

Nově je stanovena jednorázová splatnost poplatku k 31.3. (Ve zrušené vyhlášce byla splatnost ve dvou splátkách). Jednorázová splatnost je stanovena z důvodu obtížného vybírání druhé splátky.  Poplatek je možný platit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně složenkou či bankovním převodem na účet číslo 2835260379/0800 s variabilním symbolem, který je předčíslí 111 pro Tuklaty nebo předčíslí 999 pro Tlustovousy a číslo popisné vašeho domu s tím, že do poznámky uveďte jméno plátce. Například za dům č.p. 123 v Tlustovousech bude variabilní symbol 999123.

 
Se svozovou firmou je ujednáno, že budou provádět svoz se starou známkou do 31. 3. následujícího roku. Současně budou známky pro příslušný kalendářní rok vydávány až po zaplacení poplatku (nová známka bude podmínkou vývozu popelnice od 1. 4. příslušného kalendářního roku). Náklady na svoz a likvidaci tříděného odpadu (barevné kontejnery) a bio odpad jsou hrazeny z rozpočtu obce, případné příjmy z tříděného odpadu jsou příjmem obce. 

 

POPLATEK Kč OBJEM   NÁDOBY ČETNOST SVOZU
1500 70l 1 x za týden
1100 70l 1x za 2 týdny
1300 70l sezónní
2200 120l 1x za týden
1600 120l 1x za 2 týdny
1900 120l sezónní
3400 240l 1 x za týden
100   jednorázově

 

Sezónním svozem se rozumí svoz 1x týdně v období 1.10. – 31.3. a 1x za dva týdny  v období 1. 4. – 30. 9.

Vývozní den je PÁTEK.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

V roce 2018 proběhne  sběr nebezpečného odpadu 24. 3.  a 13. 10. Místo sběru je parkoviště mezi obcemi a hodina bude upřesněna na vývěskách.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny do našich obcí vždy v pátek dle tabulky kolem 12. hodiny a odvoz bude probíhat v sobotu od 14 hodin. Tyto hodiny jsou pouze orientační.

  9. – 10. 3.
13. – 14. 4.
18. – 19. 5.
15. – 16. 6.
14. – 15. 9.
19. – 20. 10.

 

BIO ODPAD

Vývoz bio popelnic probíhá každý sudý pátek a  jsou vyváženy  v období  od 1. 4. do 30. 11.

 

V OBCÍCH TUKLATY A TLUSTOVOUSY TŘÍDÍME ODPADY:

papír, plasty, sklo, nápojové kartony, elektroodpad, oleje, kovové obaly

co kam

 

Mapka rozmístění kontejnerů v Tlustovousech

 

Mapka rozmístění kontejnerů v Tuklatech

kontejnery Tuklaty