Dnes je 20.7.2018, svátek má Ilja a zítra Vítězslav
Menu

Informace pro občany

Leták OSP pro uživatele drog a osoby blízké

Podpořte svoji obec, přispějte na výsadbu 8 lip svobody

Vážení občané,

můžete podpořit svoji obec a přispět na výsadbu 8 “lip svobody” odesláním příspěvku na https://www.darujspravne.cz/nova-naves-v-tlustovousech.

zakreslení umístění stromů
Název: zakreslení umístění stromů
Velikost: 75 KB

 

Výběrové řízení na obsazení pozice referenta odboru dopravy a obecního živnostenského úřadu

ČEZ – upozornění

ČEZ Distribuce upozorňuje, že jeho zaměstnanci vstupují do objektu nebo na pozemek jen za účelem opravy, revize nebo odečtu elektroměru, nežádají po zákaznících předkládání dokladů, nevybírají hotovost, mají s sebou vždy průkaz s fotografií. Průkaz lze telefonicky ověřit na čísle 800 850 860.

Upozornění je vydáno v souvislosti s neseriózními praktikami některých obchodníků s elektrickou energií.

Řidičské průkazy nově od 1. 7. 2018

Od 1. 7. 2018 si každý může podat žádost o vydání ŘP na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, není to již nezbytné v místě bydliště.

Jedná se zejména o: výměnu ŘP, rozšíření o skupiny, výměnu z důvodu profesní způsobilosti řidiče, vydání paměťové karty do tachografu, mezinárodního ŘP, požádat o výpis z karty řidiče, nebo bodového hodnocení. K žádosti již není třeba předkládat fotografii. Správní poplatek se zvyšuje na 200 Kč za ŘP do 20 dní a 700 Kč za ŘP do 5 dní. Ostatní beze změny.  

Dotazníkové šetření potřebnost sociálních služeb

dotazník
Název: dotazník
Velikost: 667 KB

Předem Vám děkujeme za ochotu a čas, který věnujete vyplnění dotazníku. Dotazování je anonymní, získané odpovědi budou zpracovány souhrnně. Vaše odpovědi prosím zakroužkujte, podrobnější údaje vypište. Pište, prosím, čitelně. Nezapomeňte, že každá informace od vás je pro nás CENNÁ!

Dotazník potřebnosti sociálních služeb je možné vyplnit do 15.9.2018  ZDE :

VŠECHNY ODPOVĚDI BUDOU ZPRACOVÁNY ANONYMNĚ. Děkujeme Vám za spolupráci.

Vyplněný dotazník můžete odevzdat do 15. 9. 2018 na obecním úřadě.

Podpořte mezinárodní výzkumu ISSP

Naše obec byla vybrána do mezinárodního výzkumu ISSP. Domácnosti z naší obce, které jsou zařazené do projektu, byly vybrány na základě pravděpodobnostního výběru a jejich účast v projektu je nenahraditelná. Byli jsme požádáni o spolupráci při realizaci tohoto výzkumu.

  • Výzkum ISSP je zaměřený na postoje a hodnoty
  • Je to unikátní výzkum probíhající ve 45 zemích
  • Informace budou mít velký společenský význam
  • Účastí ve výzkumu napomůžete lepšímu poznání toho, jak smýšlíme v jubilejním roce 100. výročí založení republiky, a kam směřujeme
  • Tazatel, který domácnost navštíví, bude mít u sebe průkazku společnosti SC&C
  • Účast ve výzkumu je symbolicky honorována
  • Všechny odpovědi budou anonymizované. Získaná data jsou důsledně chráněna dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen GDPR)

KDO JE ZADAVATEL?

Zadavatelem výzkumu je Sociologický ústav Akademie věd ČR.
Realizátorem výzkumu je společnost SC&C, která je výzkumnou agenturou s dlouhodobými výzkumnými zkušenostmi.

PŘÍLEŽITOST PRO NAŠE OBČANY

Budete-li se chtít tohoto výzkumu zúčastnit v pozici tazatele, volejte na OÚ na tel. 702 111 612 nebo pište na e-mail info@tuklaty.cz (do předmětu uveďte “Výzkum ISSP”). Tazatelská práce je velmi zajímavě ohodnocena, odměna za jednu domácnost je 300-500 Kč.

Rodinné běhy O pohár Klepce 17. června 2018, Přišimasy

běhy Klepec 2018
Název: běhy Klepec 2018
Velikost: 8 MB
mapy Klepec 1, 2018
Název: mapy Klepec 1, 2018
Velikost: 821 KB
propozice závodu - Klepec 2018
Název: propozice závodu - Klepec 2018
Velikost: 238 KB
Trasy-2
Název: Trasy-2
Velikost: 668 KB

MUDr. Maříková, Úvaly – Dovolená léto 2018

11.-15.6  ordinace  BEZ SESTRY

DOVOLENÁ:

26.-29.6  akutně zastupuje MUDr. Hrabánková

3.- 4.7.    akutně zastupuje MUDr. Schmidtová

6.- 16.8.  akutně zastupuje MUDr. Karásková

20.-24.8  akutně zastupuje MUDr. Hrabánková

 

Prosíme pacienty, aby si včas zajistili recepty na léky. Toto není akutní péče!

Úprava provozu nočních vlaků 30.-31.5. a od 2.-4.6.