Dnes je 21.10.2020, svátek má Brigita a zítra Sabina
Menu

Fara

Fara, Tuklaty, Na Valech 19

ÚVOD

Historicky cenný a památkově chráněný objekt fary je od 90. let 20. stol ve vlastnictví obce Tuklaty. Fara byla postavena v roce 1729-30 farářem Václavem Pečeným na místě původní fary o třech místnostech. Budova barokní fary je řešena velkolepě ve tvaru svatoondřejského kříže obdobně jako panská sídla Veltrusy, Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou či Liblice. Autorem stavby mohl být architekt František Maxmilián Kaňka, který se podílel na výstavbě i výše uvedených zámků a pracoval taktéž pro majitele Škvoreckého panství, do jehož patrimoniální správy Tuklaty náležely. Jeho autorství se zatím však nepodařilo doložit.

 Fara sloužila od r. 1953 jako sídlo MNV či jako sklad knih. V roce 1960 byla zkonfiskována a v dalších třiceti letech stavebně znehodnocována.

V průběhu 90. let obec jako nový vlastník provedla základní opravy a úpravy tak, aby mohla fara sloužit jako sídlo obecního úřadu a jako společenské centrum. Jako sídlo obecního úřadu fara sloužila do roku 2004 a opět od roku 2016.

V roce 2008 byl vypracován projekt na rekonstrukci fary jako Spolkový dům – Obecní společensko-kulturní centrum. Tento projekt se stal základem pro současnou postupnou opravu objektu, která je realizována na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce z roku 2015. 

V roce 2017 Zastupitelstvo schválilo projekt využití areálu bývalé fary . Tento dokument představuje využití fary jako společenského domu obce, dalších objektů v areálu a rozlehlého pozemku, který bychom rádi proměnili v park s možností rekreačního využití pro piknik i pro koncerty pod širým nebem. Záměrem obce je sjednotit vlastnictví celého areálu (třetinu vlastní církev, včetně zbytku stodoly, na jejímž místě by mohla vzniknout hasičská zbrojnice), aby bylo možné dát celému prostoru jednotný ráz a smysluplné využití.  

 

PROJEKTY

Energetické úspory objektu č. p. 19 Tuklaty

Od 9. 10. 2018  v sídle Obecního úřadu Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty probíhají práce, díky kterým dojde ke snížení energetické náročnosti památkově chráněné budovy a zároveň ke snížení znečišťování životního prostředí a úspoře provozních nákladů na vytápění. Projekt řeší dílčí zateplení obálky budovy, kdy dojde k výměně oken a zateplení půdy, a rovněž bude osazen nový zdroj tepla a vybudována nová otopná soustava.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje:       4 561 558 Kč

Dotace EU:                                 2 280 779 Kč (50%)

Příspěvek příjemce podpory: 2 280 779 Kč (50%)

Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 1. 2021

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Tuklaty

 

 

Realizované projekty:

2018: Obnova čtyř komínových těles 

Komín č. 1 a 2 – Komínové těleso v půdním prostoru je provedeno z vyspárovaného cihelného zdiva, nad střešní rovinou je omítnuto. Komín je opatřen ztužujícím límcem a krycí betonovou deskou s ventilačními otvory. Obnova je provedena nad úrovní +8,03 (půdní prostor) až na stávající úroveň nad střechu do stávajících výšek komínových těles

Komín č. 3 a 4  – Nepoužívané komínové těleso je ubouráno pod střešní rovinu. Střecha je doplněna v původním sklonu. Komínové těleso v půdním prostoru zůstalo zachováno.

Tvar komínových těles zůstal zachován, jedná se o komínové zdivo, tzn. v prostoru půdy spárované cihly lícové 250x120x65.

Celková cena: 390 500,88 Kč

Dotace:                 137 000 Kč

2017: Oprava kovárny pro potřeby Základní školy Tuklaty (původní objekt ZŠ v rekonstrukci 2017 – 1 /2018)

V 90. letech kompletně rekonstruovaný objekt byl zdevastován nájemníkem, opakovaně vyloupen, atd. V objektu bylo uloženo 300 ojetých pneumatik. 

 

2017: Rekonstrukce rozvodné sítě a osvětlení

2017: realizace změny statického zesílení stropu mezi velkými sály. Od roku 2015 chystaný projekt výměny 6 kovových podpěr podepírajících hlavní stropní dřevěný průvlak byl realizován dle projektu Ing. Černohorského zesílením průvlaku dvěma přiznanými I profily dle návrhu NPÚ. Celá podlahová plocha může tak být využívána bez omezení.

Kovové podpěry byly do sálu instalovány v 70. letech s cílem přípravy zesílení únosnosti stropu pro případ, kdyby i horní sál byl využíván jako sklad knih (obdobně jako dolní sál). K realizaci záměru nikdy nedošlo, ale sloupy již odstraněny nebyly. Projekt 2008 navrhoval jejich nahrazení dvěma dřevěnými podpěrami. Toto řešení však omezovalo využití sálu a proto obec od roku 2015 hledala jiné statické řešení zesílení. 

2016: oprava stropní konstrukce v prostoru bývalé knihovny zasažené dřevomorkou

 

2015-16 výstavba sociálního zařízení. Byla připravena žádost o dotaci z fondu hejtmana, která však nebyla podána, obec financovala projekt z vlastních zdrojů.

Obecní knihovna

Na základě koncepce obecního knihovnictví v Tuklatech schválené v roce 2015, je v roce 2017 připravováno znovuotevření obecní knihovny v Tuklatech. Stávající knižní fond tvoří více než 1500 knih. Najdeme zde knihy doby budování socialismu (ty budou až na nejzajímavější exempláře vyřazeny, knihy reprezentující toto období od Zápotockého, Fučíka či Engelse jsme se rozhodli uchovat na paměť budoucím generacím), ale také zajímavou klasiku, velké množství detektivek i knihy pro děti.

Nedůstojné uložení knih v regálech bylo naší motivací o znovuotevření knihovny. Rádi bychom ale udělali z knihovny prostor pro setkávání a vzdělávání. Seznam knih je také přístupný na webu obce, abyste si mohli i z pohodlí domova vybrat knihu z našeho fondu nebo objednat prostřednictvím naší knihovny. Knihovna je doplněna čítárnou, příjemným odpočinkovým prostorem, a lákat k návštěvě a posezení.  Budou zde počítače s připojením na internet. Zájemcům nabídneme školení v základech práce s počítačem, posílání e-mailů a vyhledávání na internetu.  

Připravované projekty:

  • Oprava jižní stěny (odhadovaná cena: 1 mil. Kč, cena díla: 700.000 Kč, realizace při získání dotace z Programu záchrany architektonického dědictví)
  • Oprava místností v přízemí: komunitní centrum

Projekty, které je nutné provést:

  • Oprava střešní konstrukce (pozednice)
  • Oprava fasády