Dnes je 26.10.2020, svátek má Erik a zítra Šarlota, Zoe
Menu

Chodník mezi obcemi Tuklaty a Tlustovousy

ÚVOD

Spojení mezi oběma částmi obce pro pěší a cyklisty je zatím možné pouze po frekventované vozovce. Výstavba paralelního chodníku je proto z bezpečnostního hlediska jedním z významných projektů obce. 

Řešení nového chodníku navazujícího na projekt u Studny, vede podél rybníka, překonává místní potok a dále vede podél silnice III. Třídy 10 163 v obci Tlustovousy. Silnici přechází na druhou stranu, zde je zřízen přechod pro chodce a dále vede podél silnice k prvním obytným domům v obci Tuklaty. Byl vypracován další projekt chodníku, který vede k Mateřské škole, který není součástí této dotace, stejně jako vybudování i zálivu s lavičkami a odpadkovým košem. Řešení vychází ze schválené dopravní politiky obce Tuklaty a Tlustovousy a byla projednána se zástupci státní správy a místní samosprávy a je v souladu s územním plánem obce. Směrové vedení trasy chodníku je vedeno tak, aby spojovalo nejvíce navštěvovaná místa v obci a, jako jsou autobusové zastávky a pod. Vedení chodníku je limitováno stávajícími komunikacemi, stromořadím, budovami, vodní plochou a je nutno brát v úvahu i vlastnictví pozemků, na kterých bude výstavba vedena. Dopravní politika obce touto strategií chce zmírňovat negativní účinky automobilové dopravy a zajistit bezpečnou vzájemnou dopravu. Vzhledem k tomu, že pěší doprava původně vedla po silnici III třídy 10 163, kde je vedena nákladní, i autobusová osobní doprava a není stávající chodník, je vybudování nového chodníku zárukou bezpečnosti dospělých i dětí. Pěší doprava přispívá ke zlepšení životního prostředí a je přínosem pro a bezpečnost v obci. Účelem vybudování chodníku, je možnost jejího využití pro pravidelnou a bezpečnou pěší dopravu chodců.

Vzhledem k tomu, že v průběhu plánované stezky nemá obec pozemky ve svém vlastnictví, bylo nutno smluvně zajistit průchod přes pozemky vlastníků příslušných pozemků. Za jejich vstřícnost a pochopení pro nutnost realizace tohoto projektu jim velice děkujeme.

 

PROJEKT

Příprava projektu byla zahájena jednáními s vlastníky pozemků v létě 2015.

Původně plánovaná cyklostezka byla kvůli parametrům dotačního titulu v dubnu 2016 (!) změněna na chodník. Práce na přípravě se v roce 2016 však téměř zastavily. Projekt byl dokončen v roce 2017, kdy probíhala řízení o územním rozhodnutí. Žádost byla podána 24. 7. 2017, informace o zahájení územního řízení přišlo 20. 9. 2017, 15. 1. 2018 jsme obdrželi Územní rozhodnutí.

Stavební povolení jsme obdrželi 14. 5. 2018.

Dotaci na tento projekt budeme žádat na Státním fondu dopravní infrastruktury v listopadu 2018.

B.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY
Název: B.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY
Velikost: 304 KB