Dnes je 18.3.2018, svátek má Eduard a zítra Josef
Menu

Archiv úřední desky

Obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 3/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV_3_2017_ o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Oznámení veřejnou vyhláškou – přechodná úprava provozu

přechodná úprava provozu na silnicích č. III/24513, III/1136, III/24512 a III/10165

Oznámení veřejnou vyhláškou_přechodná úprava provozu

Rozhodnutí_uzavírka silnice č. III_24513

Rozhodnutí_uzavírka silnice č. III_24513

Dražební vyhláška

457_17_Dražební vyhláška

Opatření obecné povahy_Ministerstvo zemědělství

MZ_opatření obecné povahy

Nabídka pronájmu pozemků v k.ú. Tuklaty

395_17_SPÚ_Žádost o zveřejnění

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Rozpočtové opatření č. 4_2017

Termín veřejného projednání záměru “I/12 Běchovice – Úvaly”

377_17_Posuzování vlivů na ŽP – termín veřejného projednávání

Zveřejnění posudku o vlivech záměru „I/12 Běchovice – Úvaly“ na životní prostředí

Do posudku lze nahlížet v budově Obecního úřadu obce Tuklaty od 12. 10. do 27. 10. 2017 v úředních hodinách nebo po předchozí telefonické domluvě.

359_17_Posuzování vlivů na ŽP

Oznámení o zahájení ÚŘ – chodníky mezi obcemi

Oznámení o zahájení ÚŘ – chodníky mezi obcemi

505411860_0_SKMBT_C22017092012451_zahájení ÚŘ_chodníky_příloha