Dnes je 24.7.2017, svátek má Kristýna a zítra Jakub
Menu

Život v obci

Výlukový jízdní řád

Výlukový jízdní řád

15.11.2016

Výluková vývěska
Název: Výluková vývěska
Velikost: 40 kB

Výluková vývěska

Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva

Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva

Lampionový průvod

Lampionový průvod

29.10.2016

KS Vás zve na Svatomartinský lampionový průvod. Sraz je v 16,30 hodin před farou v Tuklatech.

Těšíme se na Vás!

Více zde

 

Uzávěrka následujícího vydání TN

Uzávěrka následujícího vydání TN

13.10.2016

Pro připravované vydání  Tuklatských novinek Vás  prosíme o zaslání příspěvků.
Zasílejte  do 18.10.2016 na tuklatskenovinky@seznam.cz.

Za redakci TN děkuje
Pavla Holoubková

Jan Psota na autogramiádě v Rostoklatech

Plakát

Informace – uzavírka Úvaly

Informace – uzavírka Úvaly

13.08.2016

Od pondělí 22.8.2016, bude uzavřena komunikace III01214 v ulici Riegerova, Dvořákova a Škvorecká od č.p. 65 po odbočku k Penny marketu. Jedná se o I. etapu, která by měla být ukončena nejpozději do 31.1.2017.Následně převezme KSÚS tuto část díla a bude možno tento úsek úplně otevřít.

Navazovat bude II. etapa od Penny po světelnou křižovatku a most před č.p. 65. Tato etapa si vyžádá uzavírku nejpozději do 31.5.2017. Místním obyvatelům  bude umožněn průchod staveništěm v zabezpečeném koridoru, tak aby nedošlo k pádu nebo jiným zraněním v místě staveniště. Za staveniště ponese plnou zodpovědnost dodavatel stavby a z tohoto důvodu nebude vjezd/průjezd automobilů (mimo stavbu) umožněn od 22.8.2016 do 31.1.2017.
O průběhu stavby budou občané průběžně informováni na webových stránkách města Úvaly, facebooku města a v Životě Úval. V případě dotazů se prosím kdykoli obraťte na odbor investic a dopravy MěÚ Úvaly.

Město Úvaly děkuje za pochopení

Mapa uzavírky a objízdné trasy

Oprava komunikace Úvaly
Název: Oprava komunikace Úvaly
Velikost: 2 MB

 

Záměr pronájmu

Záměr pronájmu

4.08.2016

Záměr pronájmu
Název: Záměr pronájmu
Velikost: 44 kB

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

28.07.2016

Dne 4. 8. 2016 bude v obcích Tuklaty a Tlustovousy od 7 do 17 hodin přerušena dodávka elektřiny.

 

 

Chodník Tuklaty – Tlustovousy

ÚVOD

Spojení mezi oběma části obce pro pěší a cyklisty je zatím možné pouze po frekventované vozovce. Výstavba paralelního chodníku/cyklostezky je proto z bezpečnostního hlediska jedním z významných projektů obce. 

Chodník povede od autobusových zastávek v Tlustovousech kolem tlustovouských rybníků přes louku mezi Tuklaty a Tlustovousy, podél fotbalového hřiště nahoru k mateřské škole. Odtud povede kolem autobusových zastávek v ulici Hlavní v Tuklatech přes mostek a napojí se na chodník v Akátové ulici u autobusových zastávek. Součástí projektu bude i nové řešení přechodu pro chodce mezi autobusovými zastávkami v ulici Hlavní, rekonstrukce schodů mezi fotbalovým hřištěm a školkou, rekonstrukce autobusových zastávek a jejich zastřešení a rekonstrukce chodníku mezi autobusovými zastávkami až k základní škole. Na tento projekt navazuje studie zahradní architekty ing. Aleny Burešové k řešení prostoru kolem tuklatského rybníčku. 

Protože v místech plánované stezky nemá obec pozemky ve svém vlastnictví, bylo nutno smluvně zajistit průchod přes pozemky vlastníků příslušných pozemků. Za jejich vstřícnost a pochopení pro nutnost realizace tohoto projektu jim velice děkujeme.

 

PROJEKT

Příprava projektu byla zahájena jednáními s vlastníky pozemků v létě 2015.

Původně plánovaná cyklostezka byla kvůli parametrům dotačního titulu v dubnu 2016 (!) změněna na chodník. Práce na přípravě se v loňském roce však téměř zastavily. Projekt je  nyní v roce 2017,  probíhají řízení o územním a stavebním povolení.

 

Chodník Tlustovousy