Dnes je 21.11.2017, svátek má Albert a zítra Cecílie
Menu

11.11.2017 - Autor

Zápis ze zasedání ZO č. 13 2017 web

Zjistit více
Obecní znak – výsledky ankety

6.11.2017 - Autor

Výsledky ankety k obecnímu znaku a vlajce a usnesení ZO ze dne 30.10.2017 k obecnímu znaku.

Zjistit více

22.10.2017 - Autor

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017

Zjistit více

26.10.2017 - Autor

Zveme vás na tradiční lampionový průvod konaný dne 11.11.2017. Sraz před farou v 16.30hod. Těšíme se na vás!! Název: lampion 2017 Velikost: 336 KB  ...

Zjistit více

Tuklaty - aktuálně

Termín veřejného projednání záměru „I/12 Běchovice – Úvaly“

377_17_Posuzování vlivů na ŽP – termín veřejného projednávání

Česká pošta pobočka Rostoklaty

Česká pošta pobočka Rostoklaty – změna otevírací doby

 

  Změna od 3.7.2017  
Pondělí 8 – 10 14 – 17
Úterý 8 – 10 14 – 16
Středa 8 – 10 15 – 18
Čtvrtek 8 – 10 14 – 16
Pátek 8 – 10 zavřeno
       

 

Vážení spoluobčané a sousedé z okolních obcí,

věříme, že nová otevírací doba pobočky ČP v Rostoklatech č.p. 4 bude vyhovovat i Vám a oceníte příjemné vyřízení Vašeho požadavku bez dlouhé čekací doby.

Na rostoklatské poště můžete podat všechny typy zásilek, můžete si zajistit jejich uložení a následné vyzvednutí ( např. balík na poštu ).

Děkujeme, že využíváte rostoklatskou poštu.

Radka Nováková, starostka

Jak jsme hlasovali

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017

Okrsek 1. Tuklaty 2. Tlustovousy
Voliči v seznamu 517 215
Vydané obálky 330 161
Volební účast v % 63,83 74,88
Odevzdané obálky 330 161
Platné hlasy 328 159
% platných hlasů 99,39 98,76

Okrsek č. 1 Tuklaty

číslo název platné hlasy v %
1 Občanská demokratická strana 38 11,58
2 Řád národa – Vlastenecká unie 1 0,3
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0
4 Česká str.sociálně demokrat. 18 5,48
6 Radostné Česko 0 0
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 40 12,19
8 Komunistická str.Čech a Moravy 17 5,18
9 Strana zelených 3 0,91
10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 0 0
12 Strana svobodných občanů 7 2,13
13 Blok proti islam.-Obran.domova 1 0,3
14 Občanská demokratická aliance 0 0
15 Česká pirátská strana 42 12,8
17 Unie H.A.V.E.L. 0 0
19 Referendum o Evropské unii 0 0
20 TOP 09 18 5,48
21 ANO 2011 80 24,39
22 Dobrá volba 2016 0 0
23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 4,26
25 Česká strana národně sociální 1 0,3
26 REALISTÉ 7 2,13
27 SPORTOVCI 1 0,3
28 Dělnic.str.sociální spravedl. 3 0,91
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 37 11,28
30 Strana Práv Občanů 0 0

Okrsek č. 2 Tlustovousy

číslo název platné hlasy v %
1 Občanská demokratická strana 29 18,23
2 Řád národa – Vlastenecká unie 1 0,62
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0
4 Česká str.sociálně demokrat. 5 3,14
6 Radostné Česko 0 0
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 14 8,8
8 Komunistická str.Čech a Moravy 9 5,66
9 Strana zelených 1 0,62
10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 1 0,62
12 Strana svobodných občanů 4 2,51
13 Blok proti islam.-Obran.domova 0 0
14 Občanská demokratická aliance 0 0
15 Česká pirátská strana 20 12,57
17 Unie H.A.V.E.L. 0 0
19 Referendum o Evropské unii 0 0
20 TOP 09 20 12,57
21 ANO 2011 33 20,75
22 Dobrá volba 2016 0 0
23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 3,77
25 Česká strana národně sociální 0 0
26 REALISTÉ 0 0
27 SPORTOVCI 0 0
28 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 16 10,06
30 Strana Práv Občanů 0 0

Změna tel. čísla u volebního okrsku č. 1 Tuklaty

Z důvodu poškození SIM jsme byli nuceni změnit původně uvedené tel. číslo (724182712) u volebního okrsku č. 1 Tuklaty – Obecní úřad Na Valech 19, na nové tel. 607 931 322.

Probíhají výměny některých vodoměrů – říjen/listopad 2017

V těchto dnech probíhají v našich obcích výměny vodoměrů, kterým letos končí platnost cejchu. Jedná se pouze o hlavní vodoměry na přípojce, osazené v roce 2011, netýká se to všech odběratelů. Výměny provádí pracovník firmy Vodos Kolín, David Pejřil, který se na vyžádání prokáže občanským průkazem (tel.: 721 995 004) Pokud nezastihne odběratele, vhazuje do schránky oznámení s kontaktem pro domluvení termínu výměny.

Tuklatské novinky 2017 – 2

Tuklatske Novinky 02-2017

Rekonstrukce ZŠ Tuklaty

Doslova v hodině dvanácté má díky přiznané dotaci obec možnost vyřešit kapacitu školy. Obec získala dotaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ve výši 23,3 milionů korun na rekonstrukci a rozšíření kapacity školy. V letošním roce se tedy budeme věnovat zejména této rozsáhlé akci. Projekt připravovaný již několik let (přitom obec zažádala o dotaci poprvé v loňském roce a lze hovořit o velkém štěstí, když se dotaci podařilo získat hned napodruhé) neobsahuje některé prvky rekonstrukce, které je nutno přesto provést (protiradonová opatření ve stávající části budovy, prověření statiky stropu přízemí, nová střešní krytina na stávající budově). Tyto problémy navíc jsou pro nás časovou a hlavně finanční zátěží, se kterou se musíme vypořádat. Především je nutno se vypořádat s harmonogramem této rozsáhlé akce a sladit ji s výukou, která musí současně v budově probíhat.

Rekonstrukce zahrnuje výstavbu nové části budovy vpředu (bývalá část OÚ), výměnu tepelného zdroje a rekonstrukci zadní části budovy. Ve škole budou 4 třídy, sborovna, ředitelna, počítačová učebna, nové technické místnosti a jídelna s výdejnou jídel, která se budou dovážet. Jako pátá třída bude sloužit i nadále přidružená kontejnerová sestava. Na jižní straně dojde i k úpravám venkovních prostor u školy. Nad celou rekonstrukcí drží „ochrannou ruku“ jako autorský dozor Ing. Arch. Senka Příhodová. Za naši obec nad samotnou realizací (dodržování termínů realizace, pracovních postupů, rozpočtových nákladů, dodržování pravidel bezpečnosti práce atd.) dohlíží technický dozor investora Ing. Aleš Řada. Jak autorka projektu, tak technický dozor a generální dodavatel stavby – Polabská stavební CZ, s.r.o., mají s obdobnými realizacemi zkušenosti. Věříme proto, že celá akce dopadne dle našich představ.  Členové stavebního výboru se každý týden účastní kontrolních dnů. Celý projekt rekonstrukce je velice technicky i organizačně náročný. Reálný stav některých konstrukcí byl staticky ve velmi špatném stavu nebo nevyhovoval novým požadavkům.

Na konci nás však čeká hezká škola pro naše děti!

Obrázek budoucí školy

 

 

 

 

Parkoviště P + R u nádraží

ÚVOD

Vyřešení parkování u nádraží je pro obec dlouhodobě řešeným problémem, hlavně proto, že obec nevlastní v okolí nádraží vhodné pozemky.

VARIANTY

Severní varianta. Již územní plán předpokládá výstavbu parkoviště za domy v ulici Topolová v lokalitě V Ohrádce. Jednání o možnosti získat vhodný pozemek skončila v roce 2014. Nevýhodou tohoto řešení je stálá dopravní zátěž ulice Topolová a také obtížný vjezd na parkoviště za domy.

Jižní varianta. Při jednání o možnosti dopravní obslužnosti linkou S7 bylo požadováno, aby obec vyřešila parkování tak, aby vlakové nádraží mohli využívat i cestující z okolních vší. Proto, aby bylo odlehčeno dopravní zátěži obci, byla navržena tzv. jižní varianta, tedy parkoviště položené jižně od nádraží, dopravně přístupné po komunikaci od železničního podjezdu. Parkoviště bude tedy situováno mimo obec a obci dopravně odlehčí (na rozdíl od původně navrhovaných řešení).

PROJEKT

Realizace parkoviště P+R u nádraží je ve fázi přípravy projektu, zařazení do dotačního programu ITI pro výstavbu parkovišť v okolí Prahy.

Říjen 2017:

  • Obec uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí směnné s vlastníkem pozemku přilehlého k nádraží za obecní pozemek.
  • Návrh na změnu územního plánu obce, aby bylo na tento pozemek možné umístit parkoviště.
  • Obecní zastupitelstvo schválilo přípravu studie, která posoudí variant parkování: parkovací dům nebo parkovací plocha.

Před námi je běh dlouhý, ale odstartovali jsme jej.

Sběr nebezpečných odpadů

Sběr nebezpečných odpadů pro občany obce Tuklaty dne: 21.10.2017 v 9:00 až 9:30 parkoviště mezi Tuklaty a Tlustovousy.Sběr nebezpečného odpadu v sobotu 21.10.2017

Zveřejnění posudku o vlivech záměru „I/12 Běchovice – Úvaly“ na životní prostředí

Do posudku lze nahlížet v budově Obecního úřadu obce Tuklaty od 12. 10. do 27. 10. 2017 v úředních hodinách nebo po předchozí telefonické domluvě.

359_17_Posuzování vlivů na ŽP

Obecní znak a vlajka

Obecní znak a vlajka

10.10.2017

Proč obecní znak

Znaky a erby historicky vznikly, aby se rytíři, válečníci nebo vojska rozpoznali. Vždy plnily hlavně reprezentativní úlohu. Uvědomme si ale, co cítíme, když vidíme stoupat vlajku České republiky.

Publikace Historie Tuklat a Tlustovous

Publikace Historie Tuklat a Tlustovous

10.10.2017

V roce 2017 byla vydána publikace Dějiny Tuklat a Tlustovous autora Jana Psoty (PSOTA, Jan, ml. Dějiny Tuklat a Tlustovous. Vydání první. Úvaly: Obecní úřad Tuklaty, 2017. 160 stran. ISBN 978-80-270-1573-3).

K prodeji za 150 Kč na Obecním úřadě v Tuklatech, Infocentru Český Brod, podatelně Městského úřadu Úvaly.

Společně s kronikou obce od roku 1669 Paměti obcí Tuklaty a Tlustovousy za zvýhodněnou cenu 350 Kč.