Dnes je 24.7.2017, svátek má Kristýna a zítra Jakub
Menu

Obec Tuklaty

Dodržování nočního klidu ve světle nové legislativy – stanovisko Ministerstva vnitra

Dodržování nočního klidu ve světle nové legislativy – stanovisko Ministerstva vnitra

26.06.2017

OSLAVY OBCÍ Tuklaty a Tlustovousy

OSLAVY OBCÍ Tuklaty a Tlustovousy

20.06.2017

V letošním roce si připomínáme 810. výročí první písemné zmínky Tuklat a 790. výročí první písemné zmínky Tlustovous. Letošní rok je tak uprostřed velkých 800. výročí. Jedná se o výročí první písemné zmínky. Víme, že toto území bylo obýváno již od pravěku. Kdy přesně došlo ke vzniku obcí, už zřejmě nikdy nezjistíme. První písemné zmínky jsou však určité historické mezníky, které se sluší připomenout. Současně i fotbalový klub Čechie slaví významné 95. výročí založení klubu. Chtěli bychom se proto zaměřit na život v obci a naše historické kořeny více než v jiných letech.
Oslavy začnou Nocí kostelů 9. června a vyvrcholí o víkendu 17.-18. června, kdy jsme pro Vás připravili zajímavý program.

Přijďte, těšíme se na Vás!

plakát fb 300dpi
Název: plakát fb 300dpi
Velikost: 367 kB

Kronika obce Tuklaty 2015

Kronika obce Tuklaty 2015

1.04.2017

Kronika 2015
Název: Kronika 2015
Velikost: 284 kB

UPOZORNĚNÍ – ZÁBOR CHODNÍKU U ZŠ

UPOZORNĚNÍ – ZÁBOR CHODNÍKU U ZŠ

26.03.2017

Společnost, která zajišťuje rekonstrukci a přístavbu školy oplotila z důvodu BEZPEČNOSTI CHODCŮ  bývalou budovu OÚ i s chodníkem pro umožnění bouracích prací a následně výkopových a dalších stavebních prací. Připravuje dopravně inženýrská opatření (DIO) – částečný zábor komunikace v ulici Na Rafandě s vyčleněným koridorem pro pěší. Do cca  3 týdnů by DIO mělo být schváleno Policií ČR a odborem dopravy v Českém Brodě. Do  této doby budeme zajišťovat bezpečnost našich dětí 2 osobami, které budou PŘÍTOMNY vždy ráno od 7 do 8 hodin u ZŠ. Děti budou poučeny ve škole a prosíme i  rodiče, aby  upozornili děti na vzniklou situaci a nutnost opatrnosti.

Děkuji Monika Petrisková

Příspěvky do Tuklatských novinek

Příspěvky do Tuklatských novinek

14.03.2017

Vaše příspěvky do připravovaného vydání Tuklatských novinek zasílejte do úterý 21.3.2017 na tuklatskenovinky@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ SPOZ

UPOZORNĚNÍ SPOZ

13.03.2017

Žádáme rodiče novorozených dětí  s trvalým pobytem v našich obcích, kteří mají zájem o zařazení svého dítěte k ,, vítání občánků“, aby co nejdříve po narození, nahlásili jméno, datum narození a adresu dítěte G.Procházkové – zapisovatelce SPOZ email: gabi30@email.cz, neboť dle zákona o ochraně osobních údajů toto naše organizace již nesmí sama zjišťovat.

Pokud toto neučiní, bude to považováno za Váš nesouhlas s tímto aktem.

Zdražení vody – cena bude navýšena pouze o 1%

Zdražení vody – cena bude navýšena pouze o 1%

13.02.2017

Plánované zdražení vody nebude navýšeno tak, jak bylo původně oznámeno. Cena se navýší o 1%.

428122973_0_cena-vodneho-2017-tuklaty
Název: 428122973_0_cena-vodneho-2017-tuklaty
Velikost: 226 kB

Změna úředních hodin OÚ

Změna úředních hodin OÚ

20.01.2017

Vzhledem k nedokončené kolaudaci  dochází ke změně úředních hodin na OÚ.

Bližší informace na  OÚ – kontakt a úřední hodiny.

Děkuji za pochopení

 

Uzavření obecního úřadu

Uzavření obecního úřadu

18.12.2016

Sídlo Obecního úřadu Tuklaty, Na Valech 19 je z technických důvodů  pro veřejnost UZAVŘENO. V případě potřeby volejte na tel. č. 2 819 817 74 nebo 724 182 712.

Upozornění
Název: Upozornění
Velikost: 12 kB

Odvolání starosty

Vážení spoluobčané,

Rády bychom Vás informovaly, že na jednání zastupitelstva dne 28.11. 2016 došlo ke změně ve vedení naší obce.  Zastupitelstvo obce Tuklaty zvolilo Moniku Petriskovou,  neuvolněnou starostkou a Martinu Milotovou,  neuvolněnou místostarostkou obce.

Důvody pro odvolání Petra Jenšovského z funkce uvolněného starosty obce jsou zejména chyby v řízení obce, rozvojových projektů, plnění programových priorit obce, nedostatečné informování a předávání podkladů obecnímu zastupitelstvu, nezájem o rozvoj obce, neschopnost realizovat usnesení obce a neplnění sjednocující a vedoucí úlohy starosty.

Jsme připravené se rozvoji našich obcí věnovat.  Finanční úspora vzniklá tím, že obě budeme své funkce vykonávat jako neuvolněná starostka a  neuvolněná místostarostka nám umožní vypsat výběrové řízení na asistenta starostky, který bude tuto funkci vykonávat v pracovním poměru.

Obecní úřad,  Ing. Zbyněk Růžička Vám bude k dispozici v době úředních hodin tak jako doposud. O případných změnách Vás budeme  včas informovat.

Cílem naší práce ve zbytku volebního období bude příprava rozvojových projektů obce, které jsou programovými prioritami obecního zastupitelstva:

  • Rozšíření a rekonstrukce základní školy,
  • Parkoviště u nádraží
  • Chodník v Tlustovousech a chodník mezi Tuklaty a Tlustovousy
  • Oprava silnic a veřejného osvětlení
  • Vytvoření sběrných míst pro odpady
  • Postupná rekonstrukce fary
  • Zlepšení stavu veřejné zeleně

Většinu těchto akcí se zatím podařilo pouze rozpracovat, o řadě z nich se bohužel jen stále mluví. Budeme se snažit projekty připravit tak, aby byla vydána příslušná povolení (stavební apod.) a budeme hledat finanční zdroje – hlavně dotace pro jejich realizaci.

Bohužel se promarnilo hodně času, ale ve zbytku volebního období budeme pracovat na dokončení těchto projektů.

Společnou prací toho dokážeme více než vzájemnými nesváry!

 

Monika Petrisková                                                                                                       Martina Milotová

Starostka                                                                                                                          Místostarostka