Dnes je 25.11.2017, svátek má Kateřina a zítra Artur
Menu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Stavební úpravy jižní fasády objektu č.p. 19 v obci Tuklaty

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Stavební úpravy jižní fasády objektu č.p. 19 v obci Tuklaty

18.08.2016

Dodatečná informace
Název: Dodatečná informace
Velikost: 47 KB
Fara Tuklaty oprava jižní fasády výkaz výměr
Název: Fara Tuklaty oprava jižní fasády výkaz výměr
Velikost: 41 KB
Oprava jižní fasády - DVZ
Název: Oprava jižní fasády - DVZ
Velikost: 32 MB
Přílohy k výzvě_fara
Název: Přílohy k výzvě_fara
Velikost: 54 KB
Výzva k podání nabídek
Název: Výzva k podání nabídek
Velikost: 154 KB

Dodatečná informace

MUDr. Jana Schmidtová

MUDr. Jana Schmidtová

16.06.2016

Otevíráme novou ordinaci

Praktický lékař
MUDr. Jana Schmidtová

eCENTRE

CO ZKONTROLOVAT?
Název: CO ZKONTROLOVAT?
Velikost: 280 KB
Garance ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektrické energie
Název: Garance ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektrické energie
Velikost: 300 KB
Informace pro občany
Název: Informace pro občany
Velikost: 439 KB
Manuál pro sběr dat
Název: Manuál pro sběr dat
Velikost: 321 KB
Nejčastější chyby při sběru dat
Název: Nejčastější chyby při sběru dat
Velikost: 173 KB
Nejčastější otázky a odpovědi - všeobecné
Název: Nejčastější otázky a odpovědi - všeobecné
Velikost: 181 KB
Postup při sběru podkladů od klientů
Název: Postup při sběru podkladů od klientů
Velikost: 263 KB
Smlouva pro domácnost
Název: Smlouva pro domácnost
Velikost: 205 KB
Smlouva pro podnikatele
Název: Smlouva pro podnikatele
Velikost: 217 KB
SPECIFIKACE ZADÁNÍ ELEKTRONICKÉ AUKCE V SYSTÉMU PROe.biz
Název: SPECIFIKACE ZADÁNÍ ELEKTRONICKÉ AUKCE V SYSTÉMU PROe.biz
Velikost: 232 KB

ANKETA – Farská louka

ANKETA

Farská louka

Vzhled středu obce – prostoru kolem vodní nádrže a ulice Akátová s otevřeným výhledem na kostel a faru by si zasloužil úpravu. Prostřednictvím této ankety bychom rádi získali Vaše názory a nápady. Součástí dotace na projekt úpravy Farské stráně je i odborná úprava stromů na Farské louce. Farská louka si ale zaslouží další úpravy, které nemusí být nikterak nákladné, ale mohou dodat jádru obce na upravenosti. Naším cílem je, aby se tu obnovilo místo, kde se rádi zastavíte na kus řeči se sousedem.

pic1Louka pod Farskou strání bývala ve vlastnictví fary. V období první republiky obec pozemek odkoupila a vybudovala plovárnu. Za tím účelem byl vystavěn plot, který tu stojí dodnes, dnes již bezúčelně.  Plovárna se časem stala koupalištěm už jen pro kachny a dnes jej využívají rybáři. Na vedlejším soukromém pozemku byl dříve rybník zvaný Týblův, Týblák. Ten je dnes zavezen a je z něj spíše nevzhledná bažina obývaná nutriemi.

Jako podklad pro úpravu Farské louky se nabízejí zejména tyto otázky:

Jak by měl být prostor využíván? Především je nutno rozhodnout, jak bude tento prostor využíván: křižovatka pěších komunikací, odpočinkové místo s lavičkami, prostor pro dětské hřiště,….pic2

pic3Jak využít nádrž? Nádrž už zřejmě nikdy pro koupání sloužit nebude. Bylo by ale hezké nádrž upravit, třeba molem pro rybáře, osadit ji rostlinami (lekníny).

Kudy by měla vést pěšina k návsi? Nabízí se odstranění zeleného plotu, provedení navážky zeminy spolu s umístěním pěšiny směrem k návsi a autobusovým zastávkám ve směru na Úvaly. Denně tudy chodí děti ze školy do MŠ na oběd.  Zpevnění také pěšiny by bylo příjemné a hlavně bezpečnější řešení, než chůze po silnici podél obchodu smíšeným zbožím V. Jenšovské.

pic4Kam s kontejnery? Dnes jsou kontejnery umístěny na autobusové zastávce, což není zrovna příjemné. Umístění na jiné místo by mělo splňovat především kritérium snadné dostupnosti jak pro obyvatele, tak pro popelářský vůz.

Uvítali byste umístění herních prvků? Veřejně přístupná dětská hřiště jsou dnes v obci tři (v ZŠ, nad fotbalovým hřištěm, V Jezírkách). Byl by zájem o umístění nějakých herních prvků i na Farskou louku, případně jakých a pro jakou věkovou kategorii?

pic5Lavičky pro odpočinek? Dnes je zde několik laviček již umístěno. Umístíme sem ještě další lavičky? Jaké rozmístění byste přivítali?

S těmito otázkami se obracíme na všechny, kdo mají chuť zapojit se diskuse k úpravě vzhledu Farské louky. Tyto podněty budou podkladem pro projekt úpravy farské louky, který opět bude nejprve nutno předložit ke schválení Národnímu památkovému ústavu. Vaše podněty zasílejte na adresu monika.petriskova@tuklaty.cz nebo odevzdejte na obecní úřad nejlépe do 31.1.2016.

Za Vaše nápady a podněty předem děkuji, Jana Ammerlaan

pic6

Odpovědi na anketu
Název: Odpovědi na anketu
Velikost: 1 MB

Zápis č. 7/2016

ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech.

Příloha k zápisu
Název: Příloha k zápisu
Velikost: 295 KB
Zápis č. 7/2016
Název: Zápis č. 7/2016
Velikost: 107 KB