Dnes je 16.1.2018, svátek má Ctirad a zítra Drahoslav
Menu

Archiv úřední desky

Termín veřejného projednání záměru „I/12 Běchovice – Úvaly“

377_17_Posuzování vlivů na ŽP – termín veřejného projednávání

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky: „Rekonstrukce a rozšíření ZŠ Tuklaty – vybavení interiéru“

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky: „Rekonstrukce a rozšíření ZŠ Tuklaty – vybavení interiéru“

24.07.2017

0 výzva k podání nabídky
Název: 0 výzva k podání nabídky
Velikost: 5 MB
1 Krycí list
Název: 1 Krycí list
Velikost: 16 KB
2 Čestné prohlášení
Název: 2 Čestné prohlášení
Velikost: 17 KB
3 Seznam obdobných
Název: 3 Seznam obdobných
Velikost: 19 KB
4 Kupní smlouva
Název: 4 Kupní smlouva
Velikost: 29 KB
5 Položkvý rozpočet
Název: 5 Položkvý rozpočet
Velikost: 16 KB
6 Požadavky zadavatele
Název: 6 Požadavky zadavatele
Velikost: 247 KB

Obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č. 2/2016

Rozhodnutí č.1/2003, o stanovení místních komunikacích, rozsahu, způsobu a lhůtách k odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků v zimním období na území obce Tuklaty

Obecně závazná vyhláška Obce Tuklaty č. 3/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tuklaty

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

Obecně závazná vyhláška č. 6/2006, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Závěrečný účet roku 2014

Příloha
Název: Příloha
Velikost: 173 KB
Rozvaha
Název: Rozvaha
Velikost: 151 KB
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Název: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Velikost: 201 KB
Výkaz zisku a ztráty
Název: Výkaz zisku a ztráty
Velikost: 146 KB
Závěrečný účet 2014
Název: Závěrečný účet 2014
Velikost: 80 KB
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuklaty
Název: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuklaty
Velikost: 3 MB

Výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce: „Rekonstrukce ulice Spojovací v obci Tuklaty“

Krycí list
Název: Krycí list
Velikost: 58 KB
Příloha č.1
Název: Příloha č.1
Velikost: 1 MB
Smlouva o dílo
Název: Smlouva o dílo
Velikost: 76 KB
Výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce
Název: Výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce
Velikost: 179 KB